Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

22/11/2016 - 13:54

Đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ

TTH - Buổi sinh hoạt đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với sinh hoạt tư tưởng, kỷ luật của Đại đội 18 Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn diễn ra dân chủ, thẳng thắn và cởi mở.

Tổ chức huấn luyện máy vô tuyến điện sóng cực ngắn VRP 811/A cho chiến sĩ năm thứ nhất

Mở đầu buổi sinh hoạt, chỉ huy đơn vị quán triệt các văn bản, chỉ thị của trên, gợi mở những vấn đề quan trọng, trọng tâm chính cần tập trung thảo luận. Tiếp đến cán bộ chiến sĩ tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề tồn tại, đề xuất các chủ trương, biện pháp, cách làm sáng tạo để góp phần cùng nhau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao...

Thượng úy Nguyễn Văn Minh, Chính trị viên Đại đội 18 Thông tin cho biết: “Hàng tháng, đơn vị thường xuyên duy trì các buổi sinh hoạt,  qua đó cấp ủy, chỉ huy đơn vị kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ chiến sĩ. Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, chiến sĩ chỉ huy đơn vị sẽ tìm biện pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng với tình hình và giải quyết đầy đủ thắc mắc, qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị an tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm cùng nhau khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được cao hơn”.

Binh nhất Nguyễn Nhật Quang, kể: “Qua buổi sinh hoạt, ý kiến của chúng tôi chỉ huy đơn vị giải quyết được hết sức thấu đáo; đồng thời định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, giúp chúng tôi nâng cao nhận thức, ý thức trong việc nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ”.

Đại đội 18 Thông tin là đơn vị nghiệp vụ đặc thù, bảo đảm thông tin liên lạc xuyên suốt cho lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng chống thiên tai và các nhiện vụ đột xuất khác. Quân số biên chế đơn vị mỏng, thường xuyên biến động, phân tán nhiều bộ phận, có nhiều đối tượng, trình độ nhận thức của chiến sĩ không đồng đều. Tuy nhiên với tinh thần khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, trao đổi và chuyển giao hiệu quả những kiến thức, kinh nghiệm, do đó nhiều năm qua đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2016, đơn vị đã tổ chức triển khai và bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và diễn tập của các đơn vị và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Trong nhiệm vụ bảo đảm thông tin cho diễn tập khu vực phòng thủ, đơn vị đã huy động toàn bộ quân số làm việc liên tục trong vòng cả tháng trời, với hàng vạn km đường dây được bố trí bí mật, an toàn. Với tinh thần trách nhiệm và thái độ gương mẫu, do đó cán bộ chiến sĩ trong đơn vị không quản ngại khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được chỉ huy các cấp đánh giá cao...

Theo Thượng úy Hồ Sơn Bình, Đại đội trưởng: “Mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong nhiều điều kiện khó khăn, tuy nhiên 100% cán bộ chiến sĩ đơn vị luôn an tâm tư tưởng, không có biểu hiện dao động thoái thác nhiệm vụ. Để có được kết quả đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ; tổ chức duy trì nghiêm kỷ luật và khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích; đồng thời luôn tạo không khí vui vẻ, hoà đồng để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ”.

Bài, ảnh: LÊ SÁU - THANH THẢO

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP