Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

18/01/2015 - 18:59

Đông xuân ở Phú Lộc gieo sạ 3.650 ha

TTH - Vụ đông xuân 2015, huyện Phú Lộc đưa 3.650 ha vào gieo sạ, bằng kế hoạch cùng kỳ năm 2014; trong đó, tập trung các loại giống lúa dài ngày, kháng sâu bệnh, như X51, Xi 23, 13/2... đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, hoàn thành trước ngày 25-1.

Tại thời điểm này, nông dân đang tập trung khâu làm đất đạt 2600 ha; gieo sạ được 330 ha ở các xã Lộc An, Lộc Điền, Lộc Sơn... đồng thời tu sửa, nạo vét, khơi thông kênh mương đảm bảo tiêu úng khi gặp mưa kéo dài.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP