Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

22/03/2015 - 02:35

Đột phá vào khâu yếu

TTH - Đổi mới, nâng cao chất lượng tập huấn, tổ chức huấn luyện đồng bộ, trong đó tập trung vào các khâu yếu, mặt yếu là chủ trương và giải pháp được Đảng uỷ, Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Hương Trà xác định trong mùa huấn luyện năm 2015.

Ban CHQS thị xã Hương Trà huấn luyện cho lực lượng dân quân

Những năm trước, khi thông qua giáo án, chỉ huy đơn vị nghe đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện lên lớp bài giảng, sau đó góp ý bổ sung, điều chỉnh và ký phê duyệt... Năm 2015, cũng với giáo án đó, trước khi thông qua, chỉ huy Ban CHQS thị xã đưa ra một số nhận định, một số tình huống để các cán bộ trực tiếp huấn luyện ở cơ sở cùng nhau thảo luận, đưa ra các phương án giải quyết, cùng nhau tìm ra nội dung thiếu, cái yếu, điểm tồn tại trong giáo án bài giảng của mình… Khi cán bộ các cấp thống nhất nội dung, lúc đó lãnh đạo Ban CHQS thị xã mới tổ chức phê duyệt giáo án.

Mùa huấn luyện năm 2015, Ban CHQS thị xã Hương Trà đã phát động phong trào thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm túc nội dung, chương trình, tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm quy định và đúng đối tượng; trong đó coi trọng tính toàn diện, đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; phấn đấu kết quả huấn luyện các nội dung đề mục 100% đạt yêu cầu, có 75-80% đạt khá, giỏi…

Cùng với đổi mới công tác thông qua giáo án huấn luyện, Ban CHQS thị xã Hương Trà đã tổ chức kiểm tra toàn diện các thành phần tham gia tập huấn, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện đảm bảo chất lượng. Đơn vị đã đầu tư hàng trăm ngày công, hàng chục triệu đồng để tu sửa, củng cố và làm mới thao trường, bãi tập, giáo án bài giảng, mô hình học cụ và vũ khí tự tạo. Đến nay, Ban CHQS 16 xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà đều bảo đảm đầy đủ số lượng vũ khí thô sơ tự tạo theo hướng dẫn của trên.

Trung tá Nguyễn Trọng Tuyến, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS thị xã Hương Trà cho biết: “Ban CHQS thị xã xác định tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ huấn luyện các cấp chuyên sâu, đảm bảo 100% cán bộ đều huấn luyện được theo phân cấp. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nâng cao chất lượng huấn luyện. Theo đó, trong năm 2015 Ban CHQS thị xã đã tổ chức mở 3 lớp tập huấn cho trên 350 cán bộ từ thôn, tổ đội trưởng trở lên. Chúng tôi tập trung thay đổi phương pháp tập huấn, thay đổi phương pháp thông qua giáo án bài giảng, lắng nghe cơ sở để thống nhất nội dung…”

Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, Đảng uỷ, Ban CHQS thị xã đã tham mưu cho Thị uỷ, UBND thị xã ra Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và Chỉ thị về tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng trong năm 2015. Trước khi bước vào huấn luyện, Ban CHQS thị xã tham mưu cho các cấp và triển khai kiện toàn đầy đủ chức danh cán bộ Ban CHQS các xã, phường; tập trung sắp xếp đầy đủ lực lượng cho các đơn vị để bước vào huấn luyện bảo đảm đúng, đủ quân số.

Trung tá Dương Văn Đức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã cho biết: “Bên cạnh việc huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm đúng đủ thời gian, chúng tôi tăng cường luyện tập các phương án tác chiến. Đối với các xã vùng gò đồi sẽ tăng cường huấn luyện chiến thuật, phát huy dân quân du kích và sử dụng vũ khí tự tạo, gắn với phòng chống cháy rừng; các xã ven biển, đầm phá sẽ đưa thêm nội dung cứu hộ cứu nạn vào huấn luyện…”

Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, Đảng uỷ, Ban CHQS thị xã xác định khâu then chốt là tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trung tá Hà Văn Ái – Chính trị viên Ban CHQS thị xã Hương Trà cho biết thêm: “Năm nay, chúng tôi tập trung đột phá vào thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, từ chỉ huy đến cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phải thực hiện đúng chức trách, đúng điều lệnh Quân đội, cán bộ chỉ huy gương mẫu làm trước… Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả…”.

Bài, ảnh: Lê Sáu-Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP