Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

22/06/2015 - 14:46

Đột phá vào khâu yếu trong huấn luyện

TTH -


Đổi mới công tác huấn luyện, tập trung vào các khâu yếu, mặt yếu là chủ trương và giải pháp chính trong mùa huấn luyện năm 2015 được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh xác định.

Lực lượng dự bị chuyển hạng của 2 huyện Nam Đông và A Lưới luyện tập các tư thế vận động trên chiến trường

Đến Tiểu đoàn Bộ binh 1, thuộc Trung đoàn 6, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong những ngày trung tuần tháng 6, chúng tôi được chứng kiến Đại đội dự bị chuyển hạng của 2 huyện Nam Đông, A Lưới đang tiến hành các khoa mục huấn luyện. Cán bộ, chiến sĩ các trung đội, tiểu đội vào vị trí luyện tập các tư thế vận động; triển khai kỹ chiến thuật chiến đấu một cách thuần thục, nhanh nhẹn theo khẩu lệnh của người chỉ huy.

Đại uý Trần Phương Nam, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 1, cho biết: “Năm nay, thực hiện chủ trương của Bộ CHQS tỉnh, đơn vị chú trọng tạo đột phá vào các khâu yếu trong nhiệm vụ huấn luyện, đồng thời gắn huấn luyện với diễn tập chiến thuật nhằm nâng cao trình độ hiệp đồng và kỹ chiến thuật cho bộ đội”. Trước khi bước vào mùa huấn luyện, Ban chỉ huy tiểu đoàn chủ động phối hợp tổ chức tập huấn cán bộ khung thường trực, tiến hành sửa chữa nâng cấp các mô hình học cụ, huy động lực lượng cải tạo thao trường, bãi tập nhằm đảm bảo huấn luyện sát với nội dung bài giảng. Ngoài tập trung nâng cao chất lượng giáo án, bài giảng kỹ chiến thuật chiến đấu, đơn vị chú trọng phương châm “rèn cán bộ giỏi để luyện binh tốt”. Theo đó, 100% cán bộ tiểu đoàn đều được tập huấn theo phân cấp với chất lượng đạt cao. Đây là nhân tố quyết định đến chất lượng huấn luyện của đơn vị.
Cùng với đơn vị chủ lực, Ban CHQS các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các cơ quan, địa phương chuẩn bị chu đáo giáo án bài giảng, mô hình học cụ, vũ khí tự tạo, thường xuyên cử cán bộ xuống tận các xã, phường, thị trấn và các đơn vị tự vệ nắm tình hình, kiểm tra chất lượng huấn luyện để có biện pháp uốn nắn, bổ sung thiếu sót cho các đơn vị... Nét mới trong công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) của Ban CHQS các địa phương là tăng cường tổ chức cho chiến sĩ bàn bạc góp ý kiến, đưa ra giải pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện. Qua đó, có nhiều ý kiến thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu.
Thượng tá Nguyễn Quang Cư, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Hương Thuỷ cho biết: Thông qua huấn luyện phù hợp với thực tế chiến đấu, đơn vị có cơ sở để đánh giá thực trạng tiềm lực quốc phòng của địa phương, khả năng sẵn sàng chiến đấu và trình độ hiệp đồng tác chiến của lực lượng vũ trang toàn thị xã. Qua đó, xây dựng các phương án khắc phục mặt yếu, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu sát với đối tượng tác chiến, vũ khí trang bị và tình hình thực tế trên địa bàn.
Để tạo được bước đột phá trong huấn luyện, ngay từ đầu năm, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp từ thôn, tổ đội trưởng đến cán bộ chỉ huy cơ quan quân sự các huyện, thị, thành phố và của tỉnh. Bộ CHQS tỉnh đổi mới công tác tập huấn đối với lực lượng dự bị động viên, với việc mở các lớp tập trung cho đội ngũ cán bộ khung B trong toàn tỉnh, nhằm nâng cao một bước về chất lượng cũng như tính thống nhất trong công tác huấn luyện. Các nội dung tập huấn tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu của năm trước, nhất là phương pháp huấn luyện của đội ngũ giáo viên, công tác quản lý lực lượng DQTV… Đồng thời, Ban CHQS các huyện, thị, thành phố chỉ đạo cơ quan quân sự các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ làm tốt công tác kiện toàn tổ chức, chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ, giáo án, xây dựng kế hoạch huấn luyện, phân công giáo viên, cán bộ phụ trách một cách hợp lý.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chỉ huy - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Chúng tôi xác định tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ huấn luyện các cấp chuyên sâu, đảm bảo 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp là một trong những biện pháp quan trọng hạn chế các khâu yếu, mặt yếu, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. Năm 2015, toàn tỉnh đã mở 40 lớp tập huấn cho cán bộ trực tiếp huấn luyện các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Thông qua tập huấn để tạo sự thống nhất trong huấn luyện, bổ sung kịp thời những kiến thức cơ bản, kiến thức mới cho cán bộ huấn luyện theo phân cấp”.

Bài, ảnh: Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP