14/12/2015 - 15:22

Đột xuất kiểm tra an toàn thực phẩm đường phố

TTH.VN - Cơ quan kiểm tra không phải thông báo trước việc kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 48/2015/TT-BYT quy định về hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm (TP) trong sản xuất, kinh doanh TP.

Theo đó, Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra về an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra đột xuất khi thấy có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm; các đợt kiểm tracao điểm và yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên;

Khi có cảnh báo của tổ chức trong nước, nước ngoài và các tổ chức quốc tế liên quan đến an toàn thực phẩm;

Theo phản ảnh của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến an toàn thực phẩm.

Cơ quan kiểm tra không phải thông báo trước việc kiểm tra cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

Trong quá trình kiểm tra, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố sẽ phải kiểm tra những nội dung sau:

Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở:  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn TP (đối với cơ sở thuộc diện cấp giấy); Giấy xác nhận kiến thức về an toàn TP; Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh TP.

Hồ sơ, tài liệu và chấp hành về điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh TP; quy trình sản xuất, chế biến; thực hành vệ sinh an toàn TP của nhân viên; vận chuyển và bảo quản TP; nguồn nước; nguồn gốc xuất xứ đối với TP và nguyên liệu dùng để sản xuất, chế biến TP; lưu mẫu; các quy định khác có liên quan.

Lấy mẫu thức ăn, nguyên liệu TP để kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết.

Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra. Trưởng đoàn kiểm tra cótrách nhiệm báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra với Thủ trưởng của cơ quan ra quyết định kiểm tra.
Thông tư 48/2015/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/01/2016.

Theo VOV

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP