Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

16/05/2016 - 10:40

Dự báo khí tượng thủy văn (16/05 - 25/05/2016)

TTH.VN - Trong thời gian từ ngày 16/5 và từ ngày 22 – 25/5 chịu ảnh hưởng rìa nam không khí lạnh tăng cường, nên có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa.

I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV TỪ NGÀY  11 - 15/5/2016          

1. Khí tượng: Trong 05 ngày vừa qua, tại Thừa Thiên Huế chủ yếu chịu ảnh hưởng của rãnh thấp nối với áp thấp phía Tây bị nén và đầy dần lên, nên ngày trời nắng, có ngày có nơi nắng nóng. Riêng ngày 13/5 ảnh hưởng quá trình tăng áp mạnh, nên có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to.

a) Nhiệt độ: Nhiệt độ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN), riêng tại A Lưới cao hơn TBNN 0,90C. Nhiệt độ trung bình ở đồng bằng 27 - 280C, vùng núi  từ 24 - 250C.

b) M­­­­ưa: Trong tuần có 1 - 2 ngày mưa. Lượng mưa cao hơn TBNN và dao động từ 20 - 30mm, riêng tại A Lưới cao hơn nhiều TBNN và đạt 68mm. Mưa tập trung vào ngày 13/5.

c) Độ ẩm: Độ ẩm trung bình: 85 - 91%, thấp nhất: 59 - 67%.         

Bảng 1: Đặc trưng khí tư­­­ợng từ ngày 11 - 15 tháng 5 năm 2016

 

TT

Trạm

Nhiệt độ (oC)

Độ ẩm (%)

Mưa (mm)

Nhiệt độ TB

So với TBNN

Độ ẩm TB

So với TBNN

Lượng mưa

So với TBNN

1

Huế

27,5

+0,1

85

+3

21,6

-0,7

2

Nam Đông

27,5

-0,1

86

0

30,0

+9,0

3

A ­Lưới

24,4

+0,9

91

+1

68,0

+21,3

 

2. Thủy văn: Trong 5 ngày qua, mực nước và dòng chảy trên các sông ít biến đổi và giảm thấp. Mực nước và lưu lượng dòng chảy trung bình trên các sông vùng đồng bằng cao hơn TBNN và xấp xỉ tuần trước; Sông vùng núi thấp hơn giá trị TBNN và thấp hơn tuần trước.

Các hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh hầu hết đều giảm thấp hơn tuần trước. Tính đến 19 giờ ngày 15 dung tích các hồ như sau: Bình Điền đạt 50,5% dung tích thiết kế; Hương Điền đạt 76,9% dung tích thiết kế; Tả trạch đạt 31,5% dung tích thiết kế. Hạ lưu các sông thủy triều và độ mặn ít ảnh hưởng.

Bảng 2: Bảng đặc trưng số liệu từ ngày 11 - 15 tháng 05 năm 2016

TT

Tên trạm

Mực nước (cm)

Dòng chảy

Htb

So với TBNN

Hmin

Lưu lượng (m3)

Ngày giờ

Tỷ lệ so với TBNN (%)

1

Kim Long

35

+35

23

 

 

 

2

Phú Ốc

31

+22

17

 

 

 

3

Thượng Nhật

5741

-21

5740

3,41

9h15

38

 

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KTTV TỪ NGÀY 16 – 25/5/2016

1. Khí tượng: Trong thời gian từ ngày 16/5 và từ ngày 22 – 25/5 chịu ảnh hưởng rìa nam không khí lạnh tăng cường, nên có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa. Các ngày còn lại chủ yếu ảnh hưởng rìa nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây phát triển ra phía đông, nên chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, ngày trời nắng, có ngày có nơi nắng nóng. Trong cơn giông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

a) Nhiệt độ: Nền nhiệt độ cao hơn TBNN, cụ thể:

Bảng 1: Dự báo nhiệt độ (T) từ ngày 16 -25/5/2016

Địa điểm

Ttb

Tmax

Tmin

Tmax TB

Tmin TB

Huế

27,5 – 28,5

35 - 36

20 - 22

33 -34

24 – 25

Nam Đông

27 – 28

36 - 38

21 - 23

33 - 34

23 – 24

A Lưới

24 – 25

32 - 34

18 - 20

30 - 31

20 – 21

 

b) Mư­­­­a: Có từ  4 - 6 ngày mưa. Lượng mưa phổ biến xấp xỉ thấp TBNN cùng kỳ, vùng đồng bằng dao động từ 20 - 40mm, có nơi thấp hơn; vùng núi 40 – 60mm có nơi cao hơn.

c) Các yếu tố khác: Độ ẩm trung bình: 85 - 90%, thấp nhất: 50 - 60%. Tổng số giờ nắng: 25 - 35 giờ. Tổng lư­­­ợng bốc hơi: 10 - 20mm.

2. Thủy văn: Trong 10 ngày tới mực nước và dòng chảy trên các sông thời kỳ đầu ít biến đổi, thời kỳ giữa và cuối có biến đổi, khả năng được bổ sung thêm. Mực nước và lưu lượng trung bình các sông vùng đồng bằng cao hơn giá trị TBNN và cao hơn tuần trước; Sông vùng núi thấp hơn giá trị TBNN đạt khoảng 37% so với TBNN và thấp hơn tuần trước. Hạ lưu các sông thuỷ triều và độ mặn ít ảnh hưởng.

Bảng 2: Bảng dự báo đặc trưng từ ngày 16 - 25 tháng 05 năm 2016

TT

Tên trạm

Mực nước (cm)

Dòng chảy

Htb

So với TBNN

Hmin

Lưu lượng TB (m3)

Tỷ lệ so với TBNN (%)

1

Kim Long

37

+33

20

 

 

2

Phú Ốc

39

+22

14

 

 

3

Thượng Nhật

5740

-30

5739

3,30

37

 

Ghi chú:       

- Sông Hương tại Kim Long và Sông Bồ tại Phú Ốc bị ảnh hưởng của hồ chứa và vận hành đập Thảo Long.

- Trị số TBNN được tính từ năm 1977 đến nay.

Nguyễn Quân (Theo Đài Khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP