Kinh tế Xây dựng - Giao thông

29/07/2016 - 14:07

Dự kiến di dời Nhà máy gạch tuynel số 1 vào năm 2017

TTH - Nhà máy gạch tuy nen của Công ty cổ phần Gạch tuynel số 1 Thừa Thiên Huế đóng tại km 9, phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà) bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1992.

Cùng với quá trình đô thị hóa, đến nay, khoảng cách giữa nhà máy sản xuất với các tuyến giao thông, trường học, nhà dân, đất sản xuất nông nghiệp… đã bị thu hẹp. Trong quá trình sản xuất, do khoảng cách không đảm bảo an toàn, cộng với hệ thống xử lý khói bụi chưa đạt quy chuẩn nên thường xảy ra ô nhiễm môi trường, gây bức xúc cho người dân.

Nhà máy gạch tuynel số 1 đang hoạt động cầm chừng chờ di dời

Trước tình hình ô nhiễm, gây ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị cũng như không còn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thị xã Hương Trà, tháng 7/2014, UBND tỉnh yêu cầu công ty xây dựng phương án di dời nhà máy đến địa điểm phù hợp. Trong thời gian chờ di dời, để giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại khu vực sản xuất, công ty đã có nhiều giải pháp như: tăng cường trồng cây tại các vành đai, đào hào thoát nước, hạ độ cao khu đất nguyên liệu, chuyển vùng tập kết nguyên liệu sâu vào nhà máy để đảm bảo khoảng cách an toàn với quốc lộ trên 30m, đào hồ chứa nước để giải quyết đất nguyên liệu tràn và giảm thiểu bụi. Cuối năm 2016, đơn vị cũng đã nâng cấp, cải tạo ống khói nhà máy từ 16m lên 18m và 20m nhằm giảm thiểu khói, bụi. Công ty tiến hành hợp đồng với đơn vị quan trắc môi trường thực hiện quan trắc định kỳ theo đúng quy định.

Để thực hiện đúng lộ trình di dời nhà máy theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trả lại môi trường và cảnh quan cửa ngõ phía Bắc, Công ty cổ phần gạch Tuynel số 1 Thừa Thiên Huế đã có báo cáo về phương án và kế hoạch di dời nhà máy sản xuất gạch. Thời gian dự kiến di dời nhà máy thực hiện trong năm 2017 và địa điểm dự kiến chuyển đến tại Công ty cổ phần gạch tuynel số II, thuộc Cụm Công nghiệp Thủy Phương, Hương Thủy. Để đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nguồn gốc đất đai, hiện trạng sử dụng; quan trắc, đo đạc các chỉ số môi trường để xác định lại mức độ ô nhiễm. Các sở, ngành liên quan có nhiệm vụ hướng dẫn công ty sớm hoàn chỉnh phương án di dời, phương án hỗ trợ tài chính, phương án sử dụng khu đất sau khi di dời theo đúng quy định.

Theo quy hoạch sử dụng đất của thị xã Hương Trà đến năm 2020, khu đất hiện nay do công ty quản lý và sử dụng có diện tích quy hoạch 3,26 ha thuộc đất sản xuất kinh doanh. Sau khi thực hiện di dời nhà máy, nếu công ty tiếp tục có nhu cầu sử dụng đất, thị xã sẽ tạo điều kiện, đồng thời yêu cầu công ty phải xây dựng và xác định lại chức năng sử dụng đất phù hợp với quy hoạch để đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết.

T. Hoài

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP