Kinh tế Kinh tế

05/02/2018 - 22:40

Dự kiến thu hút 10-15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài

TTH - Theo UBND tỉnh, năm 2018 dự kiến Thừa Thiên Huế sẽ thu hút được khoảng 10-15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 400 triệu USD. Vốn đầu tư thực hiện dự kiến đạt khoảng 95,5 triệu USD, doanh thu 900 triệu USD, nộp ngân sách khoảng 90 triệu USD.

Năm 2017, tỉnh cấp mới 6 dự án đầu tư nước ngoài; điều chỉnh tăng vốn cho 2 dự án. Lũy tiến đến nay, trên địa bàn tỉnh có 97 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.634,42 triệu USD.

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP