Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

10/12/2019 - 16:51

Đưa bình đẳng giới vào hương ước, quy ước

TTH.VN - Chiều 10/12, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội nghị sơ kết mô hình xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới.

Hội thi tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình

Mô hình xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới được Sở Văn hóa và Thể thao triển khai ở các huyện A Lưới, Nam Đông và Phong Điền từ năm 2012 đến nay. Trong đó, tập trung bổ sung vào quy ước xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa các nội dung: Thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh; tránh phân biệt, có cách ứng xử phù hợp, tiến bộ đối với các gia đình sinh con gái hoặc sinh con một bề là trẻ em gái; không phân biệt đối xử giữa nam và nữ trong việc tham gia vào giáo dục và đào tạo, lao động việc làm và phân chia tài sản thừa kế.

Theo đánh giá của Sở Văn hóa và Thể thao, việc bổ sung các nội dung bình đẳng giới vào quy ước xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa đã nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP