30/07/2021 - 21:26

Đưa công nghiệp thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy Hương Trà phát triển

TTH - Chiều 30/7, tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt TX. Hương Trà về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, TX. Hương Trà cần chú trọng phát triển công nghiệp làm ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH nhanh, bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo TX. Hương Trà cho biết, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại đã tác động đến tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, UBND thị xã đã quyết liệt chỉ đạo ngay từ đầu năm, nhìn chung KT- XH 6 tháng đầu năm 2021 đạt kết quả khá tích cực trên các lĩnh vực, tạo tiền đề quan trọng cho hoàn thành tốt kế hoạch cả năm 2021, góp phần thực hiện hiện thành công kế hoạch KT - XH 5 năm giai đoạn 2021- 2025.

Đáng chú ý, giá trị sản xuất các ngành kinh tế (giá so sánh 2020) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 4.325 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 1.795 tỷ đồng, tăng 9,3%; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 2.130 tỷ đồng, tăng 15,1%; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 400 tỷ đồng, tăng 4,4%... so cùng kỳ. Các công trình trọng điểm của Trung ương, của tỉnh đầu tư trên địa bàn đều cơ bản đạt tiến độ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.700 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm…

Để phù hợp với xu thế phát triển trong tình hình mới, cơ cấu kinh tế TX. Hương Trà sẽ điều chỉnh chuyển dịch theo hướng “Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp”; trong đó công nghiệp - xây dựng sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là đầu tàu phát triển kinh tế của thị xã.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành liên quan cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để Hương Trà cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Các ý kiến cho rằng các lĩnh vực dịch vụ, nhất là du lịch Hương Trà vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng; thu hút đầu tư chưa hiệu quả do vướng quỹ đất; diện mạo đô thị thay đổi còn chậm; triển khai thực hiện chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) có chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao; liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đã hình thành nhưng quy mô chưa lớn và thiếu bền vững; các hình thức tổ chức sản xuất thiếu chặt chẽ, lợi nhuận chưa ổn định, hiệu quả hoạt động chưa cao; chưa có giải pháp xử lý dứt điểm các điểm ô nhiễm môi trường do sản xuất công nghiệp gây ra.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận và cơ bản thống nhất với một số đề xuất, kiến nghị của thị xã, đồng thời đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan giúp địa phương tháo gỡ một số khó khăn, tồn tại. Đề nghị TX. Hương Trà phát huy những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm để hoàn thành kế hoạch phát triển KT - XH của cả năm 2021. “Đứng trước những thách thức, khó khăn đan xen những cơ hội và thời cơ, đội ngũ cán bộ cốt cán TX. Hương Trà phải chủ động, sáng tạo tận dụng thời cơ, phát huy cao độ những lợi thế để khắc phục những điểm yếu, vượt qua thách thức tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đạt được và duy trì tốc độ tăng trưởng nhằm thúc đẩy tiến bộ xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới”- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị TX. Hương Trà kiên định với mực tiêu kép, việc ưu tiên các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cần tiếp tục đổi mới công tác điều hành phát triển KT - XH một cách quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ; ưu tiên nguồn lực thúc đẩy sản xuất công nghiệp xứng tầm là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH nhanh, bền vững. Tăng cường thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho chương trình phát triển đô thị, đầu tư tập trung, trọng điểm để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, tạo điểm nhấn xứng tầm là đô thị động lực phía bắc của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Hương Trà đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, góp phần cải thiện môi trường đầu tư thu hút nhiều doanh nghiệp vào địa bàn và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp huyện. Phát triển thương mại theo hướng bền vững, đẩy mạnh phát triển thương mại nội địa để tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất. Đồng thời, xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ một số nông sản chủ yếu trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Bài, ảnh: THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP