Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

02/12/2019 - 16:22

Đưa kết quả giải quyết phản ánh hiện trường vào thi đua, khen thưởng từ năm 2019

TTH.VN - Ngày 2/12, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh cho biết, từ năm 2019 sẽ đưa kết quả giải quyết công việc trên dịch vụ phản ánh hiện trường vào kết quả thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị.

Hình ảnh phản ánh hiện trường

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu đưa kết quả giải quyết và mức độ hài lòng trong quá trình xử lý phản ánh hiện trường (PAHT) vào một trong các tiêu chí thi đua và khen thưởng trong năm 2019 và các năm tiếp theo đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Cụ thể, đối với tập thể khi công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác năm, khen thưởng cấp Nhà nước, ngoài các tiêu chí theo quy định, tiêu chí “Kết quả xử lý PAHT trong hạn” phải đạt trên 75%.

Đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng thành tích công tác năm, khen thưởng cấp Nhà nước, ngoài các tiêu chí theo quy định, tiêu chí đánh giá “Mức độ hài lòng đối với kết quả xử lý PAHT” từ mức chấp nhận trở lên đạt từ 70% trở lên. Riêng năm 2019, kết quả xử lý phải đạt trên 50%.

Đối với cơ quan Trung ương trên địa bàn, khi lấy ý kiến hiệp y khen thưởng đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu, ngoài các tiêu chí theo quy định, tiêu chí đánh giá “Mức độ hài lòng đối với kết quả xử lý PAHT” phải đạt từ 70% trở lên. Riêng năm 2019, kết quả xử lý phải đạt trên 50%.

Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông gửi kết quả đánh giá tiêu chí “Kết quả giải quyết và mức độ hài lòng trong quá trình xử lý PAHT” về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 30/11 để làm cơ sở cho việc xét đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Được biết, hiện có 132 cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia vào hoạt động xử lý PAHT tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC).

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP