16/12/2015 - 17:53

Đưa mỹ thuật Huế phát triển toàn diện

TTH - Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm; đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, khai thác và phát huy các thiết chế mỹ thuật để phục vụ nhân dân và du khách là quan điểm của đề án phát triển mỹ thuật Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được UBND tỉnh phê duyệt.

Đề án hướng mục tiêu phát triển mỹ thuật theo định hướng ưu tiên đầu tư bồi dưỡng nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống các cơ sở đào tạo mỹ thuật của tỉnh; tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo điều kiện để các họa sĩ, nhà điêu khắc sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

Một số công trình được ưu tiên đầu tư theo đề án, như: Biểu tượng phụ nữ Huế gắn với tượng đài 11 cô gái Sông Hương; hoàn thành dự án xây dựng phù điêu bệ tượng Phan Bội Châu; công trình biểu tượng Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới; khảo sát, đánh giá, điều chỉnh, bố trí vườn tượng 2 bờ sông Hương...

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP