Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

10/07/2013 - 19:45

Đưa ra nhiều giải pháp khắc phục

TTH - Nhiều sai sót, vi phạm trong xét đề nghị giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho hộ gia đình, cá nhân ở huyện Phong Điền đã được Thanh tra tỉnh làm rõ. Xử lý các vấn đề còn tồn tại do “lịch sử” để lại, hướng đến đưa công tác quản lý và sử dụng đất đai đi vào nền nếp đang được chính quyền huyện Phong Điền tích cực giải quyết.

 
Giao đất tùy tiện, buông lỏng quản lý
 
Theo kết luận của Thanh tra tỉnh, từ năm 2008 đến năm 2011, Hội đồng tư vấn xã Phong An (Phong Điền) đã tự ý phân lô, xét đề nghị giao đất cho 125 hộ gia đình trên địa bàn. Điều đáng nói, việc xét giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 125 hồ sơ không thông qua đấu giá đất là vi phạm điều 61 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ và điều 3 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, 24/125 trường hợp đã được cấp GCNQSDĐ và có 4 trường hợp đã xây dựng nhà ở. 101 trường hợp chưa được cấp GCNQSDĐ (hoặc chưa có quyết định giao đất của UBND huyện), nhưng đã có 7 trường hợp xây dựng nhà ở mà UBND xã Phong An không ngăn chặn, đình chỉ các trường hợp xây dựng trái phép này. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện UBND xã Phong An phân lô cho 34 hộ gia đình tại khu vực sân bóng (cũ) thuộc thôn Trạch An với tổng diện tích trên 7.000m2. Đến nay, các hộ này chưa được cấp GCNQSDĐ, nhưng đã có 20 hộ gia đình xây dựng nhà ở, 14 hộ chưa xây dựng nhà ở và đang trồng hoa màu…
 
 
 Nhiều thửa đất ở Xứ Hà, thôn Phò Ninh được UBND xã Phong An xác nhận sai nguồn gốc để được cấp GCNQSDĐ và đã xây dựng nhà ở
 
Tương tự, năm 2008, tại thị trấn Phong Điền, UBND huyện đã giao đất và cấp GCNQSDĐ cho 99 hộ gia đình có thu nhập thấp tại khu quy hoạch thôn Trạch Tả với diện tích gần 30.000m2. Tuy nhiên, về đối tượng được giao đất, có 95 trường hợp (54 trường hợp là hộ cận nghèo, 41 trường hợp là hộ gia đình cán bộ, viên chức có hệ số lương bình quân dưới 3,00) được các phòng, ban chuyên môn của huyện xác nhận, xác định để xét giao đất là không có cơ sở pháp lý, không đúng quy định tại điều 61 Nghị định 181 của Chính phủ và điều 3 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, có 25/99 hộ tiến hành xây dựng nhà ở, 74 hộ vẫn còn để đất trống. Bên cạnh đó, việc giao đất ở cho 46 hộ gia đình, cá nhân qua các thời kỳ với tổng diện tích trên 10.000m2 dọc 2 bên Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 9 (thị trấn Phong Điền) và thôn Đồng Lâm (xã Phong An) có nhiều sai sót, vi phạm… trong công tác cấp GCNQSDĐ, trình tự, thủ tục chưa bảo đảm, xác định sai thời điểm, nguồn gốc sử dụng đất dẫn đến xác định sai nghĩa vụ tài chính làm thất thu ngân sách... Đáng chú ý, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện để tồn đọng 732 GCNQSDĐ ban hành 2004 - 2009 nhưng chưa giao cho các hộ gia đình. Nguyên nhân là do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập tờ trình tham mưu UBND huyện ra quyết định cấp GCNQSDĐ trước khi lập các thủ tục chuyển cơ quan thuế thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ...
 
Tìm hướng khắc phục
 
Quyết định 911/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND huyện Phong Điền đã hủy bỏ 732 GCNQSD đất đã cấp không đúng trình tự thủ tục ở 14/16 xã, thị trấn. Trong đó, Phong Sơn 148 giấy, Phong Mỹ 114 giấy, Phong Xuân 92 giấy, Phong An 87 giấy, Phong Bình 81 giấy, Phong Hòa 45 giấy, Điền Hải 38 giấy, thị trấn Phong Điền 33 giấy, Điền Lộc 23 giấy, Điền Hương 19 giấy, Phong Thu 17 giấy, Phong Hiền 14 giấy, Phong Hải 12 giấy và Điền Môn 9 giấy.
Ông Lê Hoàng Linh, Quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền cho biết, đến nay, Phòng đã đề ra nhiều phương án, đề xuất xử lý những sai sót, vi phạm trong xét giao đất và cấp GCNQSDĐ để trình UBND huyện Phong Điền, các ngành chức năng giải quyết dứt điểm. Trong đó, phòng đã tham mưu UBND huyện ra Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 hủy bỏ 732 GCNQSD đất đã cấp không đúng trình tự thủ tục từ năm 2004-2009 ở 14/16 xã, thị trấn; đồng thời, hướng dẫn cho các hộ gia đình, cá nhân này cấp đổi lại GCNQSDĐ theo đúng trình tự thủ tục. Đối với những trường hợp xét giao đất và cấp GCNQSDĐ có sai sót, vi phạm, phòng đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn giữ nguyên hiện trạng, không cho xây dựng, chuyển nhượng để chờ cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý cuối cùng. Ngoài ra, phòng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát lại từng trường hợp cụ thể có sai sót, vi phạm. Những trường hợp không đủ hồ sơ xét giao đất và cấp GCNQSDĐ, đề nghị cá nhân, gia đình bổ sung đầy đủ giấy tờ. Những trường hợp không đủ điều kiện để xét giao đất và cấp GCNQSDĐ thì thu hồi, đưa ra đấu giá công khai. Riêng đối với những hộ đã làm nhà thì truy thu theo hệ số K (tức là thu nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường). Ngoài ra, một số trường hợp còn vướng mắc sẽ xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND tỉnh để đưa ra hướng xử lý dứt điểm.
 
Song song với việc xử lý những sai sót, vi phạm trong xét giao đất và cấp GCNQSDĐ, 6 tháng đầu năm 2013, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cũng tham mưu UBND huyện ra quyết định cấp 824 GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân, nâng tổng số GCNQSDĐ được cấp trên toàn huyện là 34.155 giấy cho tất cả các loại đất (đạt tỷ lệ 36,22%). Theo ông Thân Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phong Điền, quá trình đo đạc thành lập bản đồ địa chính có nhiều sai sót nên khó khăn trong việc kê khai. Trong quá trình quy hoạch nông thôn mới, các đơn vị tư vấn sử dụng các phần mềm khác nhau, khi xây dựng bản đồ không theo một hệ tọa độ thống nhất là VN 2000, nên khi thẩm định để xét duyệt hồ sơ cấp GCNQSDĐ có những vướng mắc. Đặc biệt, một số cán bộ địa chính xã đã được tập huấn về nghiệp vụ, nhưng năng lực còn hạn chế, nên khi triển khai thẩm định, cấp GCNQSDĐ vẫn còn lúng túng, dẫn đến tiến độ kê khai, đăng ký chậm so với kế hoạch. Hiện nay, văn phòng đang tập trung đẩy mạnh công tác cấp GCNQSDĐ, phấn đấu đến cuối năm 2013, số lượng GCNQSDĐ đạt trên 90% theo chủ trương mà cấp trên đề ra. 
 
 
Ông Nguyễn Văn Cho, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền:
 
Khắc phục, xử lý trên cơ sở vì lợi ích của công dân
 
Đối với những sai sót trong quá trình cấp GCNQSDĐ, quan điểm chỉ đạo của UBND huyện là tuân thủ theo kết luận của Thanh tra tỉnh. Ai sai, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó theo luật định. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng là khắc phục trên cơ sở vì quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Hiện nay, phương án khắc phục những thiếu sót đối với việc giao đất và cấp GCNQSDĐ tại các xã, thị trấn đã được trình lên Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, kết luận đối với những trường hợp, vụ việc cụ thể. Với tinh thần cầu thị, khắc phục thiếu sót, UBND huyện đã triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch số 11-KH-UBND ngày 17/01/2013 của UBND huyện về kê khai, đăng ký và Kế hoạch số 61-KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo huyện về xác nhận, thẩm định, xét duyệt. Phấn đấu hoàn thành việc kê khai, đăng ký tất cả các loại đất trước 30/9/2013 và cơ bản hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ trên 90 %, theo tinh thần chỉ đạo của Quốc hội, UBND tỉnh.
 
Anh Phong (thực hiện)
 
Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND xã Phong An (Phong Điền):
 
Đề xuất xử lý những trường hợp xét, cấp GCNQSDĐ không đứng quy định
 
Những tồn tại, bất cập là điều khó tránh khỏi trong quá trình xét, cấp GCNQSDĐ nói chung và đất ở nói riêng. Để tập trung tháo gỡ khó khăn cho người dân, UBND xã đã rà soát, xem xét và có hướng đề xuất với UBND huyện, ban, ngành liên quan xử lý những trường hợp xét, cấp GCNQSDĐ không đúng quy định. Cụ thể, đối với những hộ đã được cấp đất, nhưng chưa tiến hành làm nhà, xã lập tờ trình xin ý kiến UBND huyện thu hồi, chia lô xen ghép, đưa ra đấu giá công khai. Đối với những trường hợp đã làm nhà, nhưng chưa cấp GCNQSDĐ, xã xin chủ trương huyện được hợp thức hóa bằng cách để người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Riêng những trường hợp đất đã xây dựng nhà kiên cố, trước đó đã hoàn thành 50% nghĩa vụ tài chính, nay tuyên truyền, vận động người dân nộp thêm 50% nghĩa vụ tài chính nữa. Mục tiêu của xã là từ nay đến hết năm 2013, đạt 85 đến 90% diện tích đất được cấp GCNQSDĐ.
Tâm Anh (thực hiện)
 
Ông Thái Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phong Điền:
 
Nghiêm túc khắc phục, tháo gỡ những tồn tại
 
Những nội dung Thanh tra tỉnh kết luận liên quan đến vấn đề xét, cấp GCNQSDĐ trên địa bàn thị trấn Phong Điền đã tồn tại trước đó, với trách nhiệm của mình, UBND thị trấn Phong Điền sẽ tìm cách khắc phục, tháo gỡ những tồn tại trên cơ sở đề nghị của Thanh tra tỉnh và hướng dẫn của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền. Tinh thần của UBND thị trấn là căn cứ quy định của pháp luật về giao đất và thu hồi đất để tiến hành xét, cấp GCNQSDĐ. Quan điểm của chúng tôi là luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất, vì quyền lợi của người dân.
 
Bảo Anh
 

Bài và ảnh: Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP