14/06/2019 - 08:13

Đưa việc học Bác vào sinh hoạt chi bộ định kỳ

TTH - Năm 2018, các đơn vị, tổ chức cơ sở Đảng đã tổng kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó, đánh giá kết quả làm được và những mặt tồn tại cần khắc phục để việc học tập thực sự mang lại hiệu quả.

Đến nay, việc học tập và làm theo Bác theo Chỉ thị 05 đã được triển khai sâu rộng trong toàn thể đảng viên, cán bộ và quần chúng nhân dân. Nhiều điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu xuất hiện qua các phong trào thi đua được nhân rộng. Trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, phương pháp làm việc, ý thức, phong cách phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được khẳng định, lan tỏa.

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 về học Bác là khả quan, nhưng vẫn còn tổ chức, đơn vị lúng túng về phương pháp triển khai, việc thực hiện có biểu hiện qua loa, đối phó, chưa đi vào chiều sâu, chưa duy trì thường xuyên trong sinh hoạt định kỳ, chưa gắn "học tập" với “làm theo” mà mới chỉ dừng lại ở truyền đạt nội dung, vì vậy việc đánh giá thiếu cụ thể và chưa sâu sát... Khi mà việc triển khai học tập còn hình thức như vậy thì chắc chắn không thể mang lại hiệu quả giáo dục cao. Cán bộ, đảng viên không tự giác nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng thường xuyên sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ được giao cả về chuyên môn và đạo đức.

Triển khai nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bao gồm học tập nhiều chuyên đề, do đó các chi bộ cần đưa vào trong sinh hoạt định kỳ nghiêm túc nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai học tập thông qua sinh hoạt định kỳ vẫn là cách làm hay, có hiệu quả khi chuyển tải đầy đủ các nội dung cần phổ biến. Ngoài việc mời cấp trên truyền đạt thì hiện nay không ít chi bộ đã chủ động thành lập Tổ tuyên giáo và phân công người có năng lực để tổng hợp, biên soạn và trình bày nội dung học tập theo thời gian thích hợp. Vào dịp sinh hoạt định kỳ, chi bộ dành 30 phút đầu để lưu ý những điều cần học tập Bác. Từ đó tạo chuyển biến trong nhận thức, nhắc nhở từng người, từng vị trí công tác quan tâm nhiều hơn đến việc giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tác động có hiệu quả đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Việc học tập Bác được duy trì thường xuyên sẽ tạo hiệu quả trong nhận thức và có tính giáo dục cao, thấm sâu và tác động vào tình cảm của mỗi người, khơi gợi được những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ khi biết vận dụng tốt chuẩn mực đạo đức vào công việc thực tế, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tự soi mình.

PHAN THANH SƠN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP