12/06/2021 - 14:16

100% cán bộ ngành du lịch sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

Đó là mục tiêu được đưa ra trong kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành du lịch tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Ngành du lịch triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thời gian qua

Kế hoạch trên vừa được UBND tỉnh ban hành, theo đó, với mục tiêu chuyển đổi số ngành hướng đến hoàn thiện chính quyền điện tử và xây dựng chính quyền số: phấn đấu 100% hoạt động liên thông với quốc gia trong các hoạt động quản lý nhà nước. 100% dịch vụ công đủ điều kiện công bố mức độ 4. 100% quy trình xử lý dịch vụ hành chính được thực hiện bằng quy trình số. 50% dữ liệu chuyên ngành qua hệ thống số hóa dùng chung của tỉnh và được số hóa quy trình khai thác...

Với mục tiêu Chuyển đổi số ngành hướng đến xây dựng xã hội số, phấn đấu 100% cán bộ công chức, viên chức cài Hue-S và triển khai các hoạt động công vụ trên nền tảng Hue-S. 100% các vấn đề của ngành, địa phương được thông báo, tuyên truyền qua trang thông tin điện tử của Sở. 100% phản ánh hiện trường, góp ý của người dân liên quan đến ngành du lịch được xử lý đảm bảo đúng điều kiện...

Còn với mục tiêu kinh tế số, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức Sở Du lịch và đơn vị trực thuộc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. 50% Doanh nghiệp du lịch dịch vụ tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc có áp dụng giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trên Hue-S. Thúc đẩy các thành phần kinh tế có cung cấp dịch vụ sản phẩm hàng hóa tham gia vào sàn thương mại điện tử...

Tin, ảnh: Nhật Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP