Khám phá Huế Di sản văn hóa

11/12/2014 - 18:46

Cần thêm thông tin về 20 thắng cảnh của đất Thần Kinh

Thần kinh nhị thập cảnh - 20 thắng cảnh của đất Huế, đã từng được vua Thiệu Trị xếp hạng và vịnh thơ hồi giữa thế kỷ XIX. Trải qua thời gian, cả 20 thắng cảnh này hầu như đều không còn, hoặc còn thì cũng đã biến đổi rất nhiều.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản của tiền nhân, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã sưu tầm, dịch thuật và giới thiệu về 20 thắng cảnh này. Tuy nhiên, sự giới thiệu này mới chủ yếu là khai thác tư liệu và phần bình thơ; còn những thông tin về tình trạng hiện nay của 20 thắng cảnh ấy cùng những dấu ấn còn lại vẫn còn thiếu rất nhiều. Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang phối hợp với các đơn vị tư vấn và các nhà nghiên cứu chuyên ngành tiến hành điều tra, sưu tầm nghiên cứu nhằm phục hồi, tôn tạo hệ thống các vườn cảnh gắn liền với di tích. Vì vậy, rất cần thiết được các nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm, cung cấp thêm thông tin về 20 thắng cảnh này.

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP