Kết nối khai thác thị trường khách Quảng Bình & Quảng Trị

Với đặc điểm, đa số du khách đang lựa chọn các điểm đến gần, ngắn ngày, Huế được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho khách ở hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP