29/05/2018 - 16:01

Gần 2 triệu lượt khách đến Huế trong 5 tháng đầu năm

Sở Du lịch vừa thông tin, tổng lượng khách du lịch đến Huế trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt là 1,978 triệu lượt, tăng gần 38% so với 5 tháng đầu năm 2017.

Khách du lịch đến tham quan Huế

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 878 nghìn lượt, tăng gần 64%. Khách lưu trú đạt 917 nghìn lượt, tăng hơn 19%. Công suất sử dụng phòng đạt gần 70%. Doanh thu từ du lịch đạt 1.902 tỷ đồng, tăng hơn 34%.

Riêng trong tháng 5/2018, khách du lịch đến Huế ước đạt 377 nghìn lượt, tăng hơn 16%; trong đó, khách quốc tế ước đạt 141 nghìn lượt. Khách lưu trú đạt 179 nghìn lượt. Doanh thu từ du lịch đạt 364 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP