01/10/2018 - 19:57

Gần 3,5 triệu lượt khách đến Huế trong 9 tháng đầu năm

Sở Du lịch cho biết, lượng khách du lịch đến trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 3,498 triệu lượt, tăng 26% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt 1,418 triệu lượt, tăng 32% so với cùng kỳ, khách nội địa đạt 2,079 triệu lượt, tăng 22% so với cùng kỳ. Khách lưu trú đón được 1,581 triệu lượt, tăng 11,37% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 725 ngàn lượt, tăng 22% so với cùng kỳ, khách nội địa đạt 856 ngàn lượt, tăng 1,17% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch 9 tháng đạt 3.377 tỷ đồng, tăng 30,45% so với cùng kỳ.

Riêng trong tháng 9/2018, lượng khách du lịch đến ước đạt 319 ngàn lượt, tăng 24,56% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 109 ngàn lượt, tăng 4,29% so với cùng kỳ; khách nội địa 210 ngàn lượt, tăng 38,55% so với cùng kỳ; khách lưu trú ước đạt 141 ngàn lượt; trong đó, khách quốc tế 65 ngàn lượt, khách nội địa 76 ngàn lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 360 tỷ đồng, tăng 29,94 % so với cùng kỳ.

Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP