Khám phá Huế Du lịch bốn phương

28/01/2015 - 11:20

Khách du lịch đến Huế tăng trong tháng đầu năm

Trong đó, khách lưu trú ước đạt 133.516 lượt, trong đó khách quốc tế hơn 60 nghìn lượt, khách nội địa 73.442 lượt.


Du khách tham quan lăng Khải Định

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong tháng 1/2015, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế ước đạt 178.488 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 70.218 lượt, khách nội địa 108.270 lượt.

Như vậy, trong tháng đầu năm 2015, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế có bước tăng trưởng khá, trong đó lượng khách du lịch nội địa tăng 18% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch đạt hơn 216 tỷ đồng, tăng 11%.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP