Khám phá Huế Du lịch bốn phương

16/07/2015 - 18:38

Nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm cho cơ sở lưu trú

Ngày 16/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Quản lý Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm do Liên minh châu Âu tài trợ (Dự án EU) tổ chức khóa tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm cho 50 học viên là cán bộ quản lý, chủ các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Học viên được trang bị kiến thức, phương pháp thực hành; xây dựng năng lực và chính sách tổ chức quản lý; sử dụng lao động, tiếp thị và truyền thông du lịch có trách nhiệm tại cơ sở lưu trú; nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng được kế hoạch hành động tại cơ sở.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP