Khám phá Huế Du lịch bốn phương

15/05/2013 - 19:59

Phát triển du lịch ở bảo tàng

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5), chiều 15/5, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng, Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng, Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị và Bảo tàng Văn hóa Huế tổ chức tọa đàm khoa học “Bảo tàng với phát triển du lịch di sản”.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng thảo luận về đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động bảo tàng, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch; giới thiệu tiềm năng, giá trị di sản, hướng tiếp cận với du lịch di sản; đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn, bảo tàng trên nhiều phương diện để các hoạt động bảo tồn, bảo tàng đến gần với công chúng; nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ phục vụ du lịch nhằm thu hút khách tham quan.

Hiện nay, sự kết nối giữa di sản và du lịch chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của các bảo tàng. Các ý kiến thảo luận tại buổi tọa đàm cũng đã nêu bật các giải pháp hữu hiệu để giá trị di sản mà các bảo tàng, trung tâm nghệ thuật đang lưu giữ tiếp cận gần hơn và hiệu quả hơn với du lịch; làm sao để vừa bảo vệ di sản vừa phát triển du lịch, cách thức kết nối giữa di sản và du lịch, bảo tồn và phát huy...

Trang Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP