Khám phá Huế Di sản văn hóa

06/12/2011 - 05:37

Phát hiện hai tư liệu gốc về Cai đội Đội Hoàng Sa Nguyễn Hữu Niên

Vừa qua ông trưởng tộc Nguyễn Hữu Hùng cung cấp thêm hai văn bản gốc liên quan đến tiền nhân của họ Nguyễn Hữu tại làng An Nông (Lộc Bổn, Phú Lộc) là Cai đội Đội Hoàng Sa Nguyễn Hữu Niên, gồm một tờ Sai của quan Khâm sai Đô thống chế Hậu doanh quân Thần sách và một tờ Sắc của vua gửi cho Cai đội Nguyễn Hữu Niên.

Nội dung tờ Sai gửi cho Cai đội Nguyễn Hữu Niên Thập đội Ban trực Tả vệ Hậu doanh bố trí làm Khâm sai Cai đội tước Niên Trường hầu..., vào ngày 22 tháng 8 Gia Long năm thứ nhất (1802), đóng ấn “Thần sách Hậu doanh quan phòng” bằng chữ triện mực đen. Tờ Sắc của vua gửi Cai đội Nguyễn Hữu Niên quê quán làng An Nông, huyện Phú Vang, phủ Triệu Phong (địa danh ghi trong bản gốc), Bát đội Tráng Võ vệ Hậu doanh quân Thần sách, thuyên chuyển làm Hầu lái Cai đội tước Niên Trường hầu ban trực Tả vệ Nội doanh…, ghi ngày 25 tháng 11 Gia Long năm thứ nhất (1802) và đóng ấn son “Chế Cáo Chi Bảo”.

 
Hai văn bản gốc trên thực chứng sự hiện hữu của vị Cai đội Đội Hoàng Sa Nguyễn Hữu Niên vào đầu thế kỷ thứ 19.
Hiện nay hai văn bản gốc bằng giấy bổi đã thoái hóa nghiêm trọng, những chữ đầu và cuối của các câu bị mất, phần còn lại bị mục nát, riêng dấu của ấn “Thần sách Hậu quân quan phòng” đã hư nặng khó phục hồi. Vì vậy hai văn bản này phải được cấp thời cứu vãn đúng phương pháp để lưu hồ sơ của một vị Cai đội Đội Hoàng Sa.
 
Tấn Chính
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP