05/07/2017 - 19:36

Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch

Đây là nội dung chính được Công an tỉnh và Sở Du lịch thống nhất trong biên bản quy chế phối hợp giữa hai ngành vừa ký kết trong sáng 5/7.

Hai ngành Công an và Du lịch ký biên bản phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vục du lịch

Theo đó, hai ngành sẽ cùng nhau phổ biến, quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai các văn bản chỉ đạo, quản lý của Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch; trao đổi thông tin an ninh, trật tự lĩnh vực du lịch.

Hai ngành cùng nhau xây dựng và triển khai các kế hoạch bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế; bảo vệ bí mật Nhà nước; phòng chống khủng bố, cháy nổ; đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin, an toàn phương tiện, an ninh hội nghị, hội thảo, lễ hội, sự kiện, các khu, tuyến điểm du lịch quan trọng; phát động phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc tại các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước về du lịch và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch. Đáng chú ý, hai bên sẽ cùng nhau tăng cường thanh kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nhằm hạn chế tối đa tình trạng đeo bám, chèo kéo khách và kinh doanh du lịch trái quy định.

Với việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, tình trạng chèo kéo khách du lịch sẽ giảm trong thời gian đến

Quy chế phối hợp sẽ được áp dụng đối với tất cả các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh; các cơ quan đơn vị quản lý Nhà nước, tổ chức nghề nghiệp về du lịch và các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động, kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Đức Quang

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP