Khám phá Huế Du lịch bốn phương

12/01/2015 - 19:42

Phú Lộc tiếp tục đầu tư, quảng bá môi trường du lịch

Năm 2014, Phú Lộc thu hút 530.000 lượt khách, đạt 109,2%, tăng 13,8% so với năm 2013; doanh thu đạt 802 tỷ, đạt 111,4% so với kế hoạch, tăng 14,3% so với năm 2013. Một số điểm du lịch có lượng khách tăng cao, như hồ Truồi, suối Voi, biển Cảnh Dương, Lộc Vĩnh, Hàm Rồng, Vinh Hiền, khu du lịch Laguna Lăng Cô, du lịch Bạch Mã...

Năm 2015, Phú Lộc tiếp tục đẩy mạnh quảng bá kêu gọi đầu tư, cải thiện môi trường du lịch, mục tiêu thu hút 629 ngàn lượt khách, tăng 18% so với năm 2014, doanh thu phấn đấu đạt 950 tỷ đồng, tăng trên 28% so với năm 2014.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP