29/10/2022 - 06:34

Tập huấn, hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn Du lịch ASEAN năm 2022

Ngày 27/10, tại TP. Huế, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) phối hợp với Sở Du lịch tổ chức Chương trình tập huấn, hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn Du lịch ASEAN năm 2022.

Đại diện Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) tập huấn các tiêu chuẩn

Bộ tiêu chuẩn Du lịch ASEAN do Ban Thư ký ASEAN công bố trên cơ sở thống nhất của các quốc gia thành viên, nhằm chuẩn hóa góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch cũng như tăng cường trách nhiệm của các bên liên quan trong phát triển du lịch khu vực. Đến nay, đã có các bộ tiêu chuẩn du lịch ASEAN về: Thành phố du lịch sạch, Du lịch cộng đồng, Khách sạn xanh, Nhà ở có phòng cho thuê, Địa điểm tổ chức MICE, Nhà vệ sinh công cộng, Dịch vụ spa, Du lịch bền vững.

Tham dự tập huấn là các cơ quan quản lý du lịch các địa phương với vai trò là cơ quan đánh giá; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động du lịch với vai trò thực hiện tiêu chuẩn.

Trong hai ngày 27-28/10, các đại biểu được tập huấn 4 bộ tiêu chuẩn: Dịch vụ Spa ASEAN, Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN, Nhà vệ sinh công cộng ASEAN, Du lịch cộng đồng ASEAN.

Chương trình phổ biến, tập huấn về tiêu chuẩn, quy trình chứng nhận nhằm nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện tiêu chuẩn du lịch ASEAN trong thực tiễn; qua đó, góp phần nâng cao thương hiệu và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Tin, ảnh: Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP