04/04/2017 - 22:12

Thành lập Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh

Ngày 4/4, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban chỉ đạo) do ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trường ban; ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Hữu Minh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch làm Phó Trưởng ban, cùng 16 thành viên khác là lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh  chỉ đạo triển khai chương trình trọng điểm phát triển du lịch theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và của HĐND; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng triển khai các chương trình, kế hoạch về phát triển du lịch phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện các kế hoạch, chương trình du lịch cũng như các vướng mắc liên quan đến chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác tuyên truyền về phát triển du lịch, phổ biến đường lối, pháp luật của Nhà nước về du lịch.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP