Tham gia quảng bá, kết nối doanh nghiệp tại Ngày hội du lịch TP. Hồ Chí Minh

Ngành du lịch Huế tổ chức gian hàng riêng giới thiệu, quảng bá các điểm đến du lịch; thông tin các hoạt động, sự kiện diễn ra trong năm 2022.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP