Công nghệ số là tương lai, du lịch cần nắm bắt

Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề nghị ngành du lịch các địa phương, trước diễn biến của dịch bệnh và thiên tai, tương lai của du lịch là công nghệ. Do đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phát triển du lịch.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP