Cần có tour tuyến riêng

Du lịch khám, chữa bệnh ở Huế có nhiều điều kiện để phát triển, nhưng việc khai thác đến nay chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP