Chuẩn bị mùa cao điểm khách quốc tế

Với việc chủ động hơn các giải pháp, tích cực kết nối các thị trường mới, ngành du lịch kỳ vọng vào sự phục hồi tốt của khách quốc tế...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP