Xúc tiến đưa khách Hàn Quốc đến miền Trung trong tháng 12/2021

Các bên thống nhất, nếu quá trình chuẩn bị thuận lợi sẽ đưa khách Hàn Quốc đến miền Trung ngay trong tháng 12/2021 này.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP