Khám phá Huế Du lịch bốn phương

27/10/2014 - 05:20

Trên 2,3 triệu lượt khách đến Thừa Thiên Huế

Hoạt động du lịch ở Thừa Thiên Huế trong tháng 10-2014 tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định. Trong tháng 10-2014, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế ước đạt 158.626 lượt, tăng 12,1% so với cùng kỳ; trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 64.510 lượt, khách du lịch nội địa 94.116 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 195,136 tỷ đồng, tăng 10,61% so với cùng kỳ, riêng doanh thu từ khách quốc tế là 120.984 tỷ đồng, chiếm 62% tổng doanh thu.

Như vậy, trong 10 tháng của năm 2014, lượng khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt 2.389.897 lượt (tăng 12,47% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế ước đạt 852.275 lượt (tăng 8,61% so với cùng kỳ), khách nội địa ước đạt 1.537.622 lượt (tăng 14,74% so với cùng kỳ). Khách lưu trú ước đạt 1.569.752 lượt, trong đó quốc tế ước đạt 646.036 lượt. Tổng doanh thu ước đạt 2.244,902 tỷ đồng (tăng 15,26% so với cùng kỳ), trong đó doanh thu quốc tế ước đạt 1.348,238 tỷ đồng.

Năm 2014, Thừa Thiên Huế phấn đấu đạt 2,8-3 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt từ 1,2-1,3 triệu lượt, doanh thu du lịch tăng 16-18%.      

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP