Khám phá Huế Du lịch bốn phương

09/08/2014 - 05:58

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS chuyên ngành văn hóa - du lịch

Sở VH-TT&DL cho biết, đã tập trung khảo sát, xác lập và xây dựng danh mục các lớp dữ liệu chuyên ngành văn hóa - du lịch; xây dựng quy định về cập nhật, khai thác, quản lý và tích hợp dữ liệu trên nền GIS một cách hệ thống, đồng bộ, an toàn, bảo mật và hiệu quả.
 

Theo đó, danh mục các lớp dữ liệu đã được thống nhất xây dựng gồm 4 nhóm lớp:dDịch vụ du lịch ( ẩm thực - nhà hàng, giải trí, mua sắm hàng lưu niệm, lưu trú, lữ hành, dịch vụ vận chuyển, khu du lịch, trung tâm du lịch, tour tuyến du lịch); tài nguyên du lịch nhân văn (Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, ca Huế, bảo tàng, đình, đền, miếu, chùa, nhà thờ, nhà vườn, nhà rường, làng nghề, lễ hội); tài nguyên du lịch tự nhiên (vườn quốc gia, biển, đầm phá, suối, thác, sông, hồ, đồi, núi) và số liệu du lịch (dự án du lịch, số liệu thống kê du lịch).

Sở VH-TT&DL cũng đã giao trách nhiệm cho các phòng nghiệp vụ khảo sát, thu thập và cập nhật số liệu GisHue chuyên ngành theo các lớp và nhóm lớp đã được phân công. Bên cạnh đó, sẽ cập nhật các nguồn dữ liệu từ kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành do sở này thực hiện, như: Cơ sở dữ liệu ẩm thực Huế, cơ sở dữ liệu văn hóa du lịch, ngân hàng tên đường phố...
 
Việc xây dựng quy định quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành sẽ phục vụ tốt hơn việc quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu ngành; đồng thời, phân công vai trò, trách nhiệm cụ thể cho các phòng ban, đơn vị quản lý, cập nhật từng nhóm, lớp dữ liệu cụ thể, tránh sự chồng chéo trong khâu quản lý, trao đổi, tích hợp dữ liệu của ngành.

Trang Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP