Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

18/12/2013 - 02:35

Dựng lại “trụ đỡ”

TTH - Năm 2013, giá trị sản xuất ở khu vực nông lâm thuỷ sản nói chung giảm 2,59%, mức tăng trưởng ở khu vực này chỉ đạt 0,7% và có mức đóng góp âm 0,09% vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GDP toàn tỉnh chỉ đạt 7,89). Trong đó, riêng năng suất lúa chỉ đạt 53,2tạ/ha, giảm bình quân 2,4 tạ/ha và sản lượng thóc chỉ đạt 287 nghìn tấn, giảm 4,6%.

Nguyên nhân dẫn đến mức tăng trưởng âm đã được xác định là do thời tiết không thuận lợi, do dịch và các loại bệnh cơ hội khác trên cây trồng. Tuy nhiên, theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá VI, bên cạnh những điều kiện khó khăn như đã nêu, chỉ số giảm 0,7 % ở khu vực này vẫn là một kết quả bất ngờ và cho thấy đang có những bất cập, tồn tại lớn trong sản xuất nông nghiệp nói chung trên địa bàn toàn tỉnh. Chính vì thế, nguyên nhân được xác định ở đây không phải đến từ yếu tố khách quan mà do chủ quan. Con số hơn 11.000 ha lúa bị lem lép, đỏ hạt, rầy nâu, chuột phá... trong vụ vừa qua là một minh chứng rõ rét cho những bất cập từ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức sản xuất của ngành chủ quản và các cơ quan quản lý ở địa phương. Nhất là khi bên cạnh một số địa phương bị giảm sút về năng suất, sản lượng, vẫn có không ít xã vẫn đảm bảo được vụ mùa, thậm chí sản lượng còn tăng như ở Phong Điền, Phú Vang. Một vấn đề nữa cần phải được xem xét ở đây là sự mỏng về đội ngũ cán bộ kỹ thuật khuyến nông và tình trạng các địa phương chưa thực sự chú ý đúng mức đến công tác phòng trừ sâu bệnh, thông tin chưa được chuyển tiếp kịp thời đến bà con nông dân...

Nông nghiệp, nông thôn phải đóng vai trò là “hậu phương”, là “trụ đỡ” khi kinh tế suy thoái chứ không thể cũng rơi vào vòng tăng trưởng âm là một câu hỏi được đặt ra tại Kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua. Nghiêm túc rút kinh nghiệm và nhận diện lại những tồn tại, hạn chế để rà soát, vận hành hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nói chung, mùa vụ nói riêng là vấn đề được đặt ra cho kế hoạch phát triển nông nghiệp toàn diện và xây dựng nông thôn mới 2014 mà trước mắt và tiệm cận nhất là vụ đông xuân đang tới như một cách dựng lại “trụ đỡ” ở lĩnh vực sản xuất này. Trong đó, yếu tố cần và quan trọng nhất đã được Phó Bí thư Thường trực Trần Thanh Bình nhấn mạnh tại Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 14 khoá XIV là phải chấp hành khung lịch thời vụ.

Hạnh Nhi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP