09/08/2014 - 05:59

Dừng tuyển sinh đào tạo từ xa ngành đào tạo giáo viên

TTH.VN - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 7/8/2014

Theo quyết định tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên (GV) của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào chiều 7/8, Trung tâm đào tạo từ xa - Đại học (ĐH) Huế và 7 cơ sở hiện được cấp phép đào tạo từ xa nhóm ngành đào tạo GV là ĐH Đà Nẵng, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH Trà Vinh, ĐH Vinh và ĐH Đồng Tháp sẽ phải tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo GV.

Cụ thể, Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học được phép đào tạo từ xa nhóm ngành đào tạo giáo viên rà soát lại chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với hình thức đào tạo từ xa, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo GV phù hợp điều kiện thực tế và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Các trường gửi báo cáo về bộ trước ngày 31/12/2014. Đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày 7/8/2014 thì các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục đào tạo và cấp văn bằng theo quy định.

                                                           

Thanh Vân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP