15/05/2017 - 21:47

Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm pháp luật đất đai

TTH - Thực hiện hiệu quả Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định 1675 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) vừa thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai.

Người dân có thông tin liên quan phản ánh về số điện thoại đường dây nóng: 0234.3827725, 1234.3502923 trong giờ hành chính và địa chỉ thư điện tử: stnmt@thuathienhue.gov.vn, qldd.stnmt@thuathienhue.gov.vn tiếp nhận tại các thời điểm trong ngày. Chi cục Quản lý đất đai, Thanh tra Sở và Văn phòng Sở chịu trách nhiệm bố trí cán bộ trực, tiếp nhận; đồng thời lập sổ để theo dõi mọi thông tin phản ánh và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Những thông tin tiếp nhận được tổng hợp báo cáo về Sở TN& MT trước ngày 15/5 và 15/11 hằng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Tổng cục Quản lý đất đai, thực hiện liên tục đến năm 2020.

H. Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP