28/05/2015 - 18:03

Dương Hòa cần bổ sung những giải pháp đột phá và có tính khả thi cao

TTH - Đó là một trong những nội dung mà ông Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã chỉ đạo khi dự Đại hội Đảng bộ Dương Hòa (thị xã Hương Thủy) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 -2020, diễn ra ngày 28/5.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và Nhân dân xã Dương Hòa thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ X đề ra. Kinh tế tăng tưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển kinh tế vùng gò đồi; công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực...

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Thanh Bình nhấn mạnh: Đại hội cần tập trung cao độ, phát huy trí tuệ trong thảo luận, hiến kế để kịp thời bổ sung những giải pháp đột phá, có tính khả thi cao, sát hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Đồng thời, phối hợp đồng bộ với các cấp, các ngành trong tham gia xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, của tỉnh. Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử cách mạng chiến khu Dương Hòa, khai thác dịch vụ du lịch sinh thái hồ Tả Trạch, bảo vệ môi trường sinh thái. Sớm xây dựng Dương Hòa đạt chuẩn nông thôn mới và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững…

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP