Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

28/10/2010 - 17:25

Đương sự có bị “tước” quyền khởi kiện?

TTH - Ông Nguyễn Văn Thành, bà Lê Thị Bích Liên trú tại thôn An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, phản ánh: Ông bà gửi đơn lên UBND tỉnh, khiếu nại UBND huyện Phú Lộc thu hồi đất của gia đình ông cấp cho Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư và thương mại Việt; UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của ông, bà đã không đúng pháp luật, mà còn “tước” mất quyền khởi kiện vụ án hành chính của vợ chồng ông...

Trở lại việc khiếu nại

Về phản ánh của ông Thành, bà Liên, cho rằng: UBND huyện Phú Lộc không ban hành quyết định thu hồi đất mà lại ban hành Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 về việc “Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để giao cho Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư và thương mại Việt” - trong đó, có diện tích đất gia đình ông đang sử dụng và mức bồi thường về tài sản chỉ 5.050.987đ là không đúng; UBND huyện Phú Lộc đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 55/ QĐ-UB ngày 19/01/2007 (gọi tắt là Quyết định số 55), có nội dung không công nhận nội dung khiếu nại của vợ chồng ông Thành. Không đồng ý với nội dung giải quyết nêu trên, vợ chồng ông Thành khiếu nại tiếp lên UBND tỉnh và sau đó UBND tỉnh có Quyết định 1049 ngày 31/5/2010 (gọi tắt là Quyết định số 1049) về việc giải quyết khiếu nại đối với đơn khiếu nại ngày 27/1/2007 của vợ chồng ông Thành, chúng tôi đã có bài đăng trên Báo Thừa Thiên Huế số 4844 ngày 30/6/2010.
 
Bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến khiếu nại mới của ông Thành, bà Liên cho rằng Quyết định số 1049 đã “tước” quyền khởi kiện vụ án hành chính của vợ chồng ông.
 
Tại Quyết định số 1049, UBND tỉnh công nhận một phần nội dung đơn khiếu nại của vợ chồng ông Thành có nền móng công trình xây dựng trên đất, chưa được bồi thường là đúng và giao cho Chủ tịch UBND huyện phú Lộc thực hiện việc bồi thường cho vợ chồng ông Thành theo đúng qui định của pháp luật.
 
Riêng phần vợ chồng ông Thành khiếu nại Quyết định số 55 không bồi thường giá trị đất ở của gia đình ông là không đúng pháp luật, thì UBND tỉnh cho rằng, quyết định của UBND huyện Phú Lộc giải quyết không bồi thường đất ở cho vợ chồng ông là đúng, nên không có cơ sở để giải quyết khiếu nại của vợ chồng ông Thành. Và tại Điều 4 Quyết định 1049 ghi : “Đây là quyết định giải quyết cuối cùng, có hiệu lực kể từ ngày ký”.
 
Chưa bảo đảm từ “khâu” UBND huyện
 
Ông Thành và bà Liên cho rằng, ông bà khiếu nại UBND huyện Phú Lộc không ban hành quyết định thu hồi đất, không bồi thường giá trị đất và tài sản trên đất cho gia đình ông, và UBND hai cấp đã giải quyết đơn khiếu nại nêu trên của vợ chồng ông (theo đó, Quyết định 1049 là quyết định giải quyết khiếu nại lần 2. Lẽ ra Quyết định 1049 của UBND tỉnh phải căn cứ vào quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật KNTC sửa đổi bổ sung năm 2005 như sau: “2. Người giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản. Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung sau đây:
 
i. Quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án”. Theo đó, UBND tỉnh phải nêu rõ trong Quyết định 1049 nội dung: “Quyền khởi kiện vụ án hành chính” để công dân thực hiện, nếu họ không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của UBND.
 
Vậy nhưng, Điều 4 Quyết định 1049 của UBND tỉnh lại ghi: “Đây là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng, có hiệu lực từ ngày ký”, là không đúng với qui định của Luật KNTC nêu trên, “tước” quyền khởi kiện vụ án hành chính của vợ chồng ông.
 
Từ khiếu nại của ông Thành, bà Liên, chúng tôi nhận thấy: Mặc dù các quy định của Luật KNTC tại điều khoản như ông Thành vừa nêu trên là đúng; tuy nhiên, tại khoản 1 điều 3 Luật Đất đai năm 2003 quy định: “Việc quản lý và sử dụng đất đai phải tuân theo quy định của luật này. Trường hợp luật này không quy định thì áp dụng các quy định của pháp luật có liên quan”. Tại điểm a khoản 2 Điều 138 Luật Đất đai quy định: “Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân hoặc tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là quyết định giải quyết cuối cùng”.
 
Như vậy, về hình thức Quyết định 1049 của UBND tỉnh là đúng với các quy định của Luật Đất đai như nêu trên. Tuy nhiên, Quyết định số 55 của Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc không nêu rõ quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án như quy định tại khoản 8 điều 38 Luật KNTC cho người khiếu nại biết, là đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người khiếu nại trong việc họ lựa chọn tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh hay khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.
 
Phạm Thuỳ Chi
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP