Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

17/01/2022 - 17:48

Duy trì an sinh xã hội trong giai đoạn bình thường mới

TTH.VN - Chiều 17/1, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, ngành vừa tập trung triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ LĐTB&XH, của tỉnh về phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ phát sinh triển khai các chính sách hỗ trợ, giải quyết việc làm, học nghề cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-. Năm 2021, ngành hoàn thành 35/35 nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội được UBND tỉnh giao, 203/203 nhóm nhiệm vụ công tác của Sở LĐTB&XH.

Năm 2022, ngoài tham mưu các thể chế, chính sách, thực hiện đồng bộ các văn bản liên quan, ngành lao động, người có công và xã hội tiếp tục tập trung công tác lao động, giải quyết việc làm, hỗ trợ học nghề, đào tạo nguồn nhân lực làm đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính sách pháp luật lao động; nâng cao đời sống cho người có công, đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thích ứng dịch COVID-19.

Cụ thể, năm 2022, ngành giải quyết việc làm cho 16.000 lao động, trong đó đưa 2.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đưa tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới mức 2,3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,0%-1,5%.

HOÀI THƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP