26/06/2015 - 18:31

Duy trì hiệu quả 60 tổ tuyên truyền pháp luật trên 2 tuyến biên giới

TTH.VN - Chiều 26/6, Ban Chỉ đạo đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn I.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và phát biểu chỉ đạo.

Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” được triển khai thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác quản lý và bảo vệ biên giới.

Đến nay, đã có trên 60 tổ tuyên truyền pháp luật tại các xã trên 2 tuyến biên phòng gồm cán bộ xã, bộ đội biên phòng, giáo viên, thôn trưởng, già làng có uy tín. Đội ngũ này đã tổ chức 441 buổi tuyên truyền cho hơn 280.000 lượt người nghe với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Nhiều xã đã tổ chức đối thoại trực tiếp, giải quyết các vướng mắc trong quần chúng nhân dân liên quan đến pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả bước đầu đạt được của đề án. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền; nhân rộng mô hình điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức thực hiện nghiêm túc “Ngày pháp luật” ở các đồn biên phòng và các xã, thị trấn trên 2 tuyến biên giới.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP