26/10/2018 - 14:29

El Nino gây thiệt hại 3,6 triệu USD cho nông nghiệp Việt Nam

El Nino, hạn hán và xâm nhập mặn từ 2014 - 2016 đã gây thiệt hại ước tính 3,6 triệu USD đối với ngành nông nghiệp, thủy sản đánh bắt và nuôi trồng.

Tại Hội thảo công bố Báo cáo về tăng cường tính chống chịu của hệ thống nông nghiệp, thực phẩm trước các tác động của El Nino - Dao động phương Nam (ENSO) tại Việt Nam do Bộ NN&PTNT phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức ngày 26/10 tại Hà Nội, đại diện nhóm nghiên cứu của WB cho biết, Việt Nam là quốc gia chịu tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa nhiều, nắng nóng gia tăng…

Theo nhóm nghiên cứu, ENSO (bao gồm hai giai đoạn là El Nino và La Nina) tác động nghiêm trọng đến khí hậu, lĩnh vực nông nghiệp, nền kinh tế và đời sống xã hội của Việt Nam khi hiện tượng này có xu hướng làm giảm và tăng lượng mưa.

Bên cạnh đó, mặc dù cả hai hình thái El Nino và La Nina giảm lượng mưa ở miền Bắc, nhưng chỉ có El Nino làm giảm lượng mưa ở miền Trung và miền Nam Việt Nam, trong khi LA Nina làm tăng lượng mưa ở cả hai miền. Miền Nam cũng đối mặt với thách thức về xâm nhập mặn do ENSO gây ra.

Hội thảo công bố Báo cáo về tăng cường tính chống chịu của hệ thống nông nghiệp - thực phẩm trước tác động của El Nino tại Việt Nam

Thời gian qua Ngân hàng Thế giới đã tiến hành nghiên cứu về hiện tượng ENSO và tính ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Nghiên cứu thực tế cho thấy, các vùng bị tổn thương nặng nề nhất ở Việt Nam bởi các tác động của ENSO là vùng Nam Duyên Hải, Tây Nguyên, Lưu vực sông Mekong. Các yếu tố làm cho ảnh hưởng trở nên phức tạp là Việt Nam có nguy cơ xảy ra thiên tai cao bao gồm lũ lụt và lốc xoáy.

Theo một số tính toán của nhóm nghiên cứu WB, Việt Nam đứng thứ 7 trong số các quốc gia dễ bị thiên tai nhất trên thế giới với hơn 13.000 người tử vong và tổn thất tài sản trị giá 6,4 tỷ USD trong vòng hơn 2 thập kỷ qua. Đối với El Nino, hạn hán và xâm nhập mặn trong sự kiện các năm từ 2014 - 2016 đã gây thiệt hại ước tính vào 3,6 triệu USD chỉ riêng đối với ngành nông nghiệp, thủy sản đánh bắt và nuôi trồng. Cụ thể, sản lượng cá nội địa tính đến hết tháng 3/2016 đạt khoảng 38.000 tấn (giảm 2,6% so với cùng kỳ).

Các chuyên gia cho rằng, nếu Việt Nam không sẵn sàng các kế hoạch ứng phó, El Nino sẽ ảnh hưởng tạo ra cú sốc ảnh hưởng tới nền nông nghiệp, từ đó tác động tiêu cực tới nền phúc lợi, an ninh thực phẩm và ảnh hưởng giảm sự phát triển nền nông nghiệp. Chính phủ cần có những hoạt động quan trọng tăng cường khả năng dự phòng chống chịu El Nino.

WB khuyến cáo, để hạn chế những ảnh hưởng của El Nino tới nền kinh tế, Chính phủ Việt Nam cần phải ban hành ra chính sách kịp thời khi sảy ra các sự kiện khởi phát từ El Nino. Bên cạnh đó, tăng cường năng lực cho các cán bộ nhà nước về lĩnh vực chống chịu hiện tượng El Nino.

Trong khi Việt Nam chưa có cơ quan điều phối cho các hoạt động dự phòng, bao gồm thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý thiên tai. Chính vì vậy, Việt Nam cần xây dựng cơ quan dự phòng hiện tượng El Nino là việc làm cấp thiết. Xây dựng và hình thành khả năng dự báo thời giết và khí hậu theo địa phương và chuyển những dự báo đó thành những thông tin hữu ích tới người nông dân và cán bộ kỹ thuật ở địa phương có thể sử dụng.

Báo cáo về tăng cường tính chống chịu của hệ thống nông nghiệp, thực phẩm trước các tác động của El Nino - Dao động phương Nam (ENSO) tại Việt Nam của WB nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan của Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho các sự kiện El Nino, ENSO xảy ra trong tương lai. Báo cáo sẽ cung cấp thông tin về các tác động của ENSO đối với nông nghiệp, kinh tế và giảm nghèo ở Việt Nam và xác định hướng đi trong thời gian tới.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP