25/06/2017 - 08:28

EVN tính giảm gần 3.000 tỷ chi phí sản xuất kinh doanh điện

Bằng việc thực hiện các giải pháp đồng bộ, EVN dự kiến sẽ giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh điện so với kế hoạch đầu năm.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), với việc tăng giá bán than trong nước cho sản xuất điện và cập nhật các thông số đầu vào như giá than nhập khẩu, giá dầu, khí, tỷ giá… so với các thông số đã tính toán theo kế hoạch 9 tháng đầu năm 2016, trong năm 2017, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện (SXKD) sẽ tăng thêm khoảng 7.230 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Đặng Hoàng An, Tổng Giám đốc EVN cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, EVN sẽ điều hành quyết liệt, tối ưu vận hành hệ thống điện, triệt để tiết kiệm nhằm giảm tối đa chi phí trong quá trình SXKD điện.

EVN đang triển khai nhiều biện pháp tiết giảm chi phí trong sản xuất và kinh doanh điện. (Ảnh minh họa: KT)
Trong đó phấn đấu giảm tổn thất điện năng xuống 7,47% (giảm thêm 0,13% so với kế hoạch). Việc giảm tổn thất điện năng so với kế hoạch đầu năm theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ giảm được chi phí mua điện là 363 tỷ đồng.

“Tập đoàn tiến hành vận hành tối ưu hệ thống điện, trong đó tăng sản lượng huy động thủy điện, giảm sản lượng huy động nguồn nhiệt điện than so với kế hoạch đầu năm và không huy động nhiệt điện dầu làm chi phí mua điện giảm 2.170 tỷ đồng”, ông An thông tin.

Cũng theo ông An, ngay từ đầu năm 2017, Tập đoàn giao kế hoạch cho các đơn vị thực hiện tiết kiệm 5% chi phí tương đương 844 tỷ đồng; yêu cầu các đơn vị thực hiện tiết kiệm lên 7,5% chi phí định mức nên tổng cộng tiết kiệm được 1.266 tỷ đồng, cao hơn 422 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm 2017.

Bên cạnh đó, Tập đoàn tiếp tục thực hiện tiết kiệm 12% các chi phí hội nghị, tiếp khách, khánh tiết xăng xe, điện nước, văn phòng phẩm, kinh phí nghiên cứu khảo sát nước ngoài… theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

“Việc triển khai thực hành tiết kiệm sẽ giảm chi dự kiến thêm 35 tỷ đồng. Như vậy, tổng chi phí SXKD điện sau khi thực hiện các giải pháp đồng bộ, Tập đoàn dự kiến sẽ giảm được 2.990 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm”, Tổng Giám đốc Đặng Hoàng An cho hay./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP