17/07/2015 - 19:38

Gần 1.000 phụ nữ Công đoàn viên chức tỉnh đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

TTH - Chiều 17/7, Công đoàn viên chức tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2015 và tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015.

Sáu tháng đầu năm 2015, hoạt động Công đoàn trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động thu nhiều kết quả nổi bật. Việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động được quan tâm;… Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được phát động rộng khắp, có nội dung, tiêu chí thực hiện và đánh giá rõ ràng, phù hợp và lôi cuốn tập thể và cá nhân tham gia. Kết quả 5 năm đã có gần 1.000 phụ nữ được bình xét “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trong đó cấp cơ sở khen thưởng 630 chị và cấp trên cơ sở 39 chị. Công đoàn viên chức tỉnh đề xuất Liên đoàn lao động tỉnh khen thưởng 4 tập thể, 7 cá nhân trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP