14/09/2014 - 17:59

Gần 1,3 tỷ đồng phòng chống dịch bệnh thủy sản năm 2015

TTH - Đó là nguồn kinh phí được UBND tỉnh phê duyệt để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản năm 2015, theo văn bản số 97/KH-UBND.

Kinh phí trên được sử dụng cho việc khống chế dịch bệnh nguy hiểm; kiểm dịch 90% giống thủy sản trong tỉnh; kiểm tra 80% giống tôm thẻ nhập từ ngoài tỉnh về trước khi thả nuôi; 100% mẫu tôm bệnh, tôm giống được xét nghiệm và trả kết quả không quá 24 giờ; đào tạo, tập huấn công tác thú y thủy sản cho 80% cán bộ thú y tại các huyện, xã vùng đầm phá; tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh cho hơn 300 hộ nuôi thủy sản; xây dựng và phát sóng 1 chuyên đề, in ấn và phát 8.000 tờ rơi về phòng chống dịch bệnh thủy sản; kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản theo quy định.

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP