Kinh tế Xây dựng - Giao thông

29/10/2014 - 20:08

Gần 17,5 tỷ đồng xây dựng đê nội đồng, kết hợp giao thông ở Phong Điền

TTH - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký Quyết định số 2197/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống đê nội đồng, kết hợp giao thông Phong Bình - Phong Chương - Điền Hòa - Điền Lộc (Phong Điền), với tổng mức đầu tư gần 17,5 tỷ đồng.

Đây là kinh phí được trích từ nguồn ngân sách Nhà nước và do Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phong Điền làm chủ đầu tư, thực hiện trong vòng 3 năm. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đảm bảo việc tiêu úng đầu vụ đông xuân, thoát lũ tiểu mãn và lũ sớm cho 1.180 ha lúa 2 vụ của các xã vùng ven biển, đầm phá huyện Phong Điền. Ngoài ra, hệ thống đê còn kết hợp đường quản lý vận hành, đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp và người dân trong khu vực.

Phong Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP