Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

14/08/2015 - 18:50

Gần 200 HTX tham gia hội nghị thành viên 2015

TTH - Sáng 14/8, Liên minh (LM) HTX tỉnh tổ chức hội nghị thành viên năm 2015 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các ban ngành liên quan và gần 200 chủ nhiệm, ban quản trị các HTX thành viên trực thuộc LM HTX tỉnh.

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung BCH, thường vụ và thường trực của LM HTX tỉnh; bầu đại biểu đi dự đại hội LM HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020; đánh giá báo cáo hoạt động của LM HTX Việt Nam và tỉnh 6 tháng đầu năm; đồng thời, triển khai chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX. Theo đó, để đảm bảo lộ trình hoàn thành việc chuyển đổi các HTX thành viên đến 2016, các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về HTX tới các cấp, các ngành để đẩy nhanh tiến độ. Thực tế hiện nay, việc triển khai thi hành còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, tiến độ tổ chức lại HTX theo Luật HTX còn rất chậm.

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP