Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

06/09/2022 - 13:30

Gần 300 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

TTH - Đó là nguồn lực huy động từ ngân sách Trung ương, các địa phương đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022.

Người dân Nam Đông ra quân cải tạo vườn

Chủ tịch UBND xã Vinh An (Phú Vang), ông Phạm Phụng chia sẻ, sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, địa phương tranh thủ nguồn lực cấp trên, huy động các doanh nghiệp, Nhân dân đầu tư cơ bản hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn theo hướng hiện đại. Diện mạo nông thôn Vinh An ngày càng khởi sắc rõ nét. Đời sống Nhân dân từng bước đi vào ổn định, khá giả nhờ kết hợp chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ... Địa phương đang huy động nguồn lực xây dựng đạt chuẩn NTM trong năm nay, hướng đến xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND xã Hương Lộc (Nam Đông), ông Đoàn Văn Hậu khẳng định, xây dựng NTM cần liên tục, có điểm xuất phát nhưng không có điểm dừng. Đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao là tiền đề, làm cơ sở xây dựng NTM kiểu mẫu, hướng đến nông thôn văn minh, hiện đại. Từ đầu năm nay, địa phương huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống cho Nhân dân, phấn đấu xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong thời gian không xa.

Giám đốc Sở NN&PTNT, ông Nguyễn Đình Đức thông tin, các ban, ngành đang tổ chức thẩm định và hoàn thiện hồ sơ xét công nhận ba xã Phong Bình, Phong Xuân và Điền Hương (Phong Điền) đạt chuẩn NTM năm 2021, trình UBND tỉnh công nhận. Tỉnh cũng đang ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách Trung ương đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM gồm: Bình Tiến, Vinh An, Lộc Bình, Xuân Lộc, Hương Thọ, Phong Sơn, Phong Chương, Bình Thành và Giang Hải, đảm bảo có ít nhất bốn xã đạt chuẩn NTM cuối năm nay.

Đồng thời, huy động, lồng ghép nguồn vốn từ ngân sách địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, đảm bảo có ít nhất 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm nay. Các xã đang xây dựng NTM kiểu mẫu gồm Thủy Thanh, Lộc Bổn, Hương Xuân, Hương Lộc, Phú Mỹ, Phú Mậu, phấn đấu có ít nhất hai xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022.

Để đảm bảo mục tiêu đề ra, kế hoạch năm 2022, từ nguồn ngân sách Trung ương phân bổ cho các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM hơn 117 tỷ đồng, ngân sách địa phương đối ứng gần 176 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh 71,2 tỷ đồng, còn lại huyện, xã).

Ngoài ra, tỉnh cùng các ban ngành tăng cường huy động, lồng ghép nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư cho các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020, nhưng còn thiếu một số tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt theo kết quả rà soát, đánh giá theo Quyết định số 318/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung đầu tư các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, trường học, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia công sức, nguồn lực để đạt các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa… phấn đấu đến cuối năm 2022, các xã này đạt chuẩn NTM theo quy định.

Bài, ảnh: Triều Nam

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP