28/05/2015 - 18:03

Gần 400 người dân huyện A Lưới được trợ giúp pháp lý miễn phí

TTH - Từ ngày 27 đến 29/5, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh phối hợp với Phòng Tư pháp huyện A Lưới tổ chức đợt trợ giúp pháp lý lưu động cho gần 400 người dân các xã Đông Sơn, Hương Phong, Hồng Bắc, Hồng Thủy, Hồng Thái và xã Nhâm (A Lưới).

Trung tâm cùng với Phòng Tư pháp huyện lồng ghép việc tư vấn, hướng dẫn, giải đáp pháp luật với việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh...  

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP