Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

18/07/2016 - 18:50

Gần 5,5 tỷ đồng đào tạo nghề cho người khuyết tật và cải thiện sản xuất nông nghiệp ở A Lưới

TTH - UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Phát triển Trung tâm đào tạo nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật và cải thiện sản xuất nông nghiệp ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” do Tổ chức Đoàn kết quốc tế (SODI - CHLB Đức) tài trợ, thực hiện từ 2016-2018.

Dự án thực hiện tại các xã Hồng Thượng, Hồng Kim, Đông Sơn và Bắc Sơn ( huyện A Lưới ) nhằm mục tiêu cải thiện điều kiện sống của 450 hộ gia đình (trong đó có ít nhất 40 gia đình có người khuyết tật) ở huyện A Lưới thông qua đào tạo nghề, tạo việc làm tăng thu nhập, cải thiện sản xuất nông nghiệp thân thiện môi trường… Tổng kinh phí thực hiện dự án gần 5,5 tỷ đồng, trong đó SODI viện trợ không hoàn lại gần 4,8 tỷ, còn lại là vốn đối ứng của địa phương.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP