09/03/2012 - 13:54

Gần 5,7 tỷ đồng cho công tác quản lý bảo vệ, phòng chống cháy rừng

TTH - Ngày 8/3, UBND tỉnh quyết định phê duyệt Đề án “Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị cho lực lượng kiểm lâm tỉnh thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng” giai đoạn 2012-2013.

Đề án nhằm mục đích bảo vệ chặt chẽ, an toàn diện tích rừng nguyên sinh hiện còn, đặc biệt là các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng tự nhiên trọng điểm có giá trị đa dạng sinh học cao; nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ rừng của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng, các đơn vị chủ rừng và mọi tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội nhằm bảo vệ và phát triển vốn rừng hiện có; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm, xóa bỏ triệt để các điểm nóng khai thác, vận chuyển và mua bán lâm sản trái phép, phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp, đốt rừng làm nương rẫy, săn bắt, mua bán, kinh doanh động vật rừng trái phép trên địa bàn tỉnh. Nguồn kinh phí thực hiện gần 5,7 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng của lực lượng kiểm lâm; đầu tư xây dựng mới một số nhà trạm kiểm lâm; trang bị một số phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng.

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP