16/06/2017 - 21:56

Gần 80% xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội TDTT

TTH - Tính đến ngày 16/6, có 118/152 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao (ĐHTDTT) cấp cơ sở (chiếm 77.6%). Khả năng ĐHTDTT cấp cơ sở hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra (12/2017).

Theo thống kê từ Phòng Quản lý TDTT (Sở Văn hóa và Thể thao), đến nay huyện Phong Điền có 100% số xã, phường, thị trấn tổ chức ĐHTDTT; huyện Quảng Điền tổ chức được 10/11 địa phương; thị xã Hương Thủy tổ chức 10/12 địa phương; TP. Huế tổ chức 26/27 địa phương. Đa phần các huyện, thị còn lại có trên 50% số xã, phường, thị trấn đã tổ chức ĐHTDTT. Ngoài ra, ở TP. Huế có 15 cơ quan các khối đã tổ chức ĐHTDTT.

Bình quân số môn thi đấu của các xã, phường, thị trấn từ 5 – 8 môn; Số lượng người tham gia khai mạc ĐHTDTT mỗi xã, phường, thị trấn từ 1.000 - 5.000 người.

HỮU PHÚC

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP