Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

15/05/2012 - 05:08

Gắn cuộc vận động với nâng cao chất lượng công tác Đảng

TTH - Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”, Phòng Chính trị BĐBP tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị ở các đơn vị cơ sở trên hai tuyến biên phòng.

Phát huy vai trò cán bộ đảng viên

 

Xác định nhiệm vụ tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh triển khai toàn diện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị gắn với thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP” trong toàn lực lượng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Phòng Chính trị BĐBP tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cơ sở học tập nắm vững các chuyên đề, nghị quyết của Đảng ủy, chỉ thị công tác Đảng – công tác chính trị, mệnh lệnh công tác biên phòng hằng năm của cấp trên và của Bộ chỉ huy.

 

Nhiều cá nhân, tập thể điển hình được khen thưởng trong thực hiện cuộc vận động ở BĐBP tỉnh

Thượng tá Vũ Văn Uy, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh, Bí thư Chi bộ Phòng Chính trị cho biết: “Đơn vị triển khai công tác thi đua gắn liền với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với bộ đội biên phòng. Từ đó, phong trào của các đơn vị được khơi dậy với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Đặc biệt, đơn vị chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ vững mạnh về chính trị tư tưởng, phát huy truyền thống, đoàn kết nội bộ… Sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị dựa trên việc thực hiện tốt quy chế, quy định. Cách làm này phát huy được vai trò trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên cương vị, chức trách được giao.

 

Trung tá Nguyễn Văn Nga, Đồn trưởng Đồn biên phòng Lăng Cô cho biết: “Đảng ủy xác định tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, thống nhất về nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP” để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, làm cho họ thêm yêu ngành, yêu nghề, gắn bó, đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị”.

 

Nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị ở cơ sở

 

Trong xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với bộ đội biên phòng”, đặc biệt đối với 6 chuẩn mực, Phòng Chính trị chú trọng đến nội dung quản lý, giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên để tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động; đồng thời, phân công cấp ủy viên các đơn vị quản lý, giáo dục đảng viên theo các bộ phận công tác. Cùng đó, cấp ủy các cấp thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch… của cấp trên đến cán bộ, chiến sĩ một cách toàn diện, sâu sát, thiết thực với đặc điểm tình hình nhiệm vụ. Định kỳ, chi bộ tiến hành công tác kiểm tra quá trình thực hiện, đặc biệt đi sâu kiểm tra đảng viên thực hiện chức trách nhiệm vụ, chấp hành Điều lệ và tác phong lối sống, lấy ý kiến phê bình của chi bộ và các tổ chức quần chúng. Quá trình tiến hành đều có kế hoạch, xây dựng chương trình, tập trung vào các nội dung trọng yếu của đơn vị.

 

Thượng tá Vũ Văn Uy nói rằng: “Cấp ủy luôn đổi mới phương pháp lãnh đạo, nhất là đối với chương trình, nội dung lãnh đạo phải sát thực, cụ thể đi vào từng nhiệm vụ, nên phát huy vai trò của tổ chức Đảng đối với mọi hoạt động của đơn vị, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ”.

 

Đại tá Bùi Tiến Dũng, Chủ nhiệm Chính trị BĐPB tỉnh khẳng định: “Vai trò từng cán bộ được phát huy tốt trong quá trình triển khai cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với bộ đội biên phòng”, chính là nền tảng để Phòng Chính trị BĐBP tỉnh góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở các đơn vị cơ sở trên hai tuyến biên phòng của tỉnh”.

 

Bài, ảnh: Bá Trí

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP