27/11/2015 - 12:50

Gần dân, bám cơ sở

TTH - Bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tế là, công tác dân vận phải gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp...

Cán bộ UBND xã Phong Hòa (Phong Điền) tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân

Những mô hình hay

Chuyện ông Trần Trọng Dương, xã Hương Hòa (Nam Đông) hiến 1 ha đất để chính quyền xã làm nghĩa trang đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, các hộ dân ở Hương Hòa đã noi theo tự nguyện hiến nhiều diện tích đất để xây dựng các công trình công cộng phục vụ dân sinh. Ông Trần Trọng Dương là cựu chiến binh gương mẫu, luôn đi đầu trong các hoạt động phong trào tại địa phương. Vấn đề “cốt lõi” để dẫn đến việc hiến đất của ông Dương chính là vai trò tiên phong, gương mẫu của một người lính và được sự vận động, tuyên truyền của đội ngũ làm công tác dân vận ở cơ sở.

Hay như ông Nguyễn Viết Nghiêm, Bí thư Chi bộ 9, phường Thủy Phương (Hương Thủy) là điển hình, trung tâm đoàn kết tập hợp Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. “Chúng tôi đã vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông dài hơn 6 km, với tổng diện tích gần 30 nghìn m2, trị giá hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Nhân dân còn tự giác chặt bỏ nhiều cây xanh có trị giá hơn 160 triệu đồng để làm đường và đóng góp hàng nghìn ngày công, nhờ đó đã giảm đáng kể chi phí”, ông Nghiêm chia sẻ.

Những kết quả trên thêm một lần nữa khẳng định, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, từng cán bộ, đảng viên hết sức quan trọng, có yếu tố quyết định. Cán bộ, đảng viên đã cùng với Mặt trận, các tổ chức đoàn thể đến từng nhà, phân tích, chỉ ra những việc làm vì mục tiêu chung, gắn với quyền lợi cá nhân, nên được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Qua thống kê của các đơn vị, ban, ngành chức năng trong tỉnh, chỉ sau 5 năm (2010 – 2015), Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, địa phương trên địa bàn tỉnh đã vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân đóng góp vật chất, ngày công với tổng trị giá 315 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Nhiều cá nhân hiến đất, hiến cây, phá dỡ hàng rào, giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông nông thôn.

Thực tế thời gian qua cho thấy, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với bộ máy Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể đã được đổi mới theo hướng tăng cường vận động, thuyết phục, nêu gương. Ngoài ý thức tự giác của người dân, đội ngũ cán bộ dân vận luôn về với bà con để vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục đổi mới

Nhiều giải pháp để công tác dân vận của Đảng đạt kết quả cao trong thời gian tới được những cán bộ có tâm huyết phân tích, mổ xẻ tại hội nghị tổng kết công tác dân vận, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Nói như bà Hoàng Thị Sương, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Nam Đông: “Cán bộ, đảng viên làm công tác dân vận phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực để Nhân dân thấy đó làm theo. Mọi chủ trương, hoạt động nào khi triển khai thực hiện cũng dựa trên nguyên tắc gắn quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhân dân. Muốn vậy, phải đổi mới công tác lãnh, chỉ đạo làm tốt quy chế dân chủ, phát huy vai trò, chức năng của Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát Đầu tư cộng đồng trong giám sát xây dựng các công trình công cộng. Quy chế dân chủ càng phát huy, càng tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của Nhân dân. Đó cũng là cách để công tác dân vận đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới”.

 “Từ mô hình “Dân vận khéo” chúng tôi đã cụ thể hóa thành các mô hình gắn với quyền và lợi ích của người dân như: “Công tác dân vận chính quyền”, “Phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo”, “Bản làng tiến bộ, văn minh”, “Không có trẻ em suy dinh dưỡng”, “Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc”... Đổi mới công tác dân vận nghĩa là đội ngũ làm dân vận phải biết vận dụng sáng tạo, để đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống Nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện”, TUV, Bí thư Huyện ủy A Lưới Hồ Xuân Trăng đề xuất.

Bác Hồ đã dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Bên cạnh đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận tích cực, thường xuyên bám cơ sở để tuyên truyền, vận động, thuyết phục Nhân dân cùng chung tay, góp sức xây dựng quê hương, thì vai trò người dân cần luôn được phát huy. Muốn vậy, ngoài quyền lợi chung phải gắn liền với quyền lợi riêng của người dân.

“Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, công tác dân vận của Đảng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Trong đó, chú trọng công tác vận động, tập hợp đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn”, ông Phan Xuân Toàn, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực phụ trách Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP